| Corporate

Nagrada tvrtke Anton Paar za kemiju, 2016.

Nagrada za kemiju za 2016. Godine ide docentu Dr. Andreasu Orthaberu za znanstveni rad „Kooperativna stabilizacija nanočestica zlata acetilenskim fosfor-alkenima“.

Za tvrtku Anton Paar vrlo je važno podupirati istraživački rad u polju znanosti i tehnologije. Svake godine dodjeljujemo dvije nagrade u iznosu od 2000 eura: jednu za fiziku i jednu za kemiju. Stručni žiri sastavljen od članova Društva kemičara Austrije (GÖCH) odabire dobitnika nagrade tvrtke Anton Paar za kemiju.

Dobitnik nagrade tvrtke Anton Paar za kemiju za 2016. godinu Andreas Orthaber pruža nam uvid u temu svog nagrađenog rada „Kooperativna stabilizacija nanočestica zlata acetilenskim fosfor-alkenima“, koji je objavljen u stručnom časopisu „Angewandte Chemie“ (međunarodno izdanje).

„Koloidno zlato koristi se još od početka 17. stoljeća kao pigment za bojanje stakla. Intenzivna boja tih čestica nanometarske veličine nastaje pojavom rezonancije zatvorenih elektrona te pridonosi bogatstvu optičkih i elektroničkih svojstava nanočestica zlata. Stoga se primjenjuju u medicinskoj dijagnostici, ali važno je i istraživanje njihove primjene u kemijskoj katalizi. Za stabilizaciju ovih nanočestica potrebne su posebne molekule, što otvara i nova moguća područja primjene. Našim doprinosom ovom aktivnom polju istraživanja mogli bismo pokazati da kooperativna interakcija stabilizirajućih molekula proizlazi iz acetilenskog fragmenta - dva trostruko povezana atoma ugljika – i jedan par fosfora u fosfor-alkenu – dvostruka veza između ugljika i fosfora. Ti ligandi značajno utječu na svojstva nanočestica, ali i doživljavaju promjene zbog blizine nanočestica. U konačnici smo uspjeli pokazati fleksibilnu prirodu ovih liganda, što nam je omogućilo uvođenje novih liganda te otvorilo nova područja funkcionalizacije i novih primjena.

Ovo područje istraživanja izrazito je interdisciplinarno te blisko surađujemo s kolegama fizičarima, kemičarima, teorijskim fizičarima čvrstog stanja i inženjerima kako bismo otkrili nova područja primjene ovih fascinantnih nanočestica. Naši trenutni napori usmjereni su na upotrebu nanočestica u kontekstu molekularne elektronike, odnosno upotrebe molekula i nanočestica kao modela za elektroničke krugove.“

Objavljeno u: A. Orthaber, H. Löfås, E. Öberg, A. Grigoriev, A. Wallner, S. H. M. Jafri, M.-P. Santoni, R. Ahuja, K. Leifer, H. Ottosson, S. Ott,: Angewandte Chemie, međunarodno izdanje 2015, 54, 10634-10638.

Sliku osigurao GÖCH: Dobitnik nagrade Andreas Orthaber i Ronald Henzinger, izvršni direktor odjela za istraživanje i razvoj (Anton Paar)