| Corporate

Inovativna upotreba reometra za prah

Za što biste vi upotrijebili reometar za prah? – Za analizu „pametnog materijala” i samoobnavljajućeg materijala, odgovorio je John F. Brady s Kalifornijskog tehnološkog instituta (CALTECH).

Inovativan odgovor g. Bradyja nagrađen je reometrom za prah iz tvrtke Anton Paar na posljednjem godišnjem sastanku Društva za reologiju. Budući da je g. Brady voditelj odjela za Kemijsko inženjerstvo pri institutu CALTECH, razumljivo je da je njegov odgovor bio povezan s kemijom. Fokus istraživanja g. Bradyja kombinira reologiju i dinamiku koloidnih suspenzije te ponašanje aktivne tvari, koja se sastoji od entiteta koji se mogu samostalno gibati.

Upotrebom reometra za prah g. Brady analizira reološko ponašanje gustih, aktivnih koloidnih čestica ili „aktivnog praha” tijekom kemijske reakcije. To ima značajne implikacije za tehnologiju i znanost.

Za g. Bradyja jedna od ključnih primjena dobivanje manjih, jednostavnijih i učinkovitijih aktivatora. Aktivatori su tzv. „pametni materijali”. Oni mogu mijenjati svoja svojstva u dodiru s vanjskim stimulansima ili s okruženjem. Aktivatori imaju važnu ulogu u funkcioniranju uređaja, ali teško se proizvode. Kako bi mogli izraditi „idealne” aktivatore, kemičari moraju poznavati generirani tlak, vrijeme odaziva na promjene u okruženju, optimalnu koncentraciju itd.

Reološka analiza relevantna je i za samoobnavljajuće materijale. Sile i gibanje koje generiraju aktivne čestice može se analizirati kako bi se dizajnirao samoobnavljajući materijal. Kad se površina materijala ošteti, čestice bivaju izložene drukčijem kemijskom okruženju koje pokreće njihovu aktivnost. Pomicanjem prema oštećenom mjestu aktivne čestice mogu spriječiti propuštanje.

Reometar za prah koji je g. Brady osvojio na posljednjem godišnjem sastanku Društva za reologiju predstavlja doprinos njegovim istraživanjima i pruža vrijedne uvide prema novim horizontima znanosti o materijalima i dinamici fluida.

Uz novu ćeliju s prahom iz tvrtke Anton Paar, modularni kompaktni reometri iz serije MCR pretvaraju se u potpuno funkcionalne reometre za prah. Ta se konfiguracija može upotrijebiti za karakterizaciju ponašanja protoka svih vrsta granularnih materijala, od najfinijeg praha do većih čestica poput zrna riže.