Reologija prahova 5: Trenje na stijenkama i stlačivost – Jednostavni, ali značajni parametri praha

Peti webinar u seriji o reologiji prahova fokusira se na tri parametra koji ovise o primjenjenim naprezanjima: trenju na stijenkama, stlačivosti i propusnosti.

Ti se parametri lako i brzo mogu izmjeriti instrumentom Powder Cell za reometre MCR i pomoći Vam da dobijete različita svojstva praha, kao što su nasipna gustoća, ali i karakteristike poput protoka praha, indeksa Carr i drugih. Trenje na stijenkama je trenje između praha i tvrde površine. Taj je parametar važan kada rasute krutine prolaze preko tvrdih površina, no i za dizajn silosa, lijevaka, spremnika i žljebova. Stlačivost opisuje ponašanje nasipne gustoće u ovisnosti o konsolidacijskom naprezanju. Odnos nasipne gustoće prije i poslije konsolidacije može ukazivati na svojstva protoka. Reološka mjerenja pružaju preciznije informacije od tradicionalnih mjerenja odvajanja jer su nasipna gustoća i indikator protoka (indeks Carr, Hausnerov omjer) dani u ovisnosti o specifičnom primijenjenom normalnom naprezanju – kao u slučaju stvarne primjene.

Pogledajte snimljeni webinar!

Odmah dobijte besplatan pristup!

Jednostavno ispunite obrazac u nastavku kako biste dobili besplatan pristup alatima i ograničenom sadržaju.

Učitavanje...

Pogreška