• Karakterizacija čestica

      Novi horizonti u analizi čestica

      Što bolje poznajete svoje čestice, bolje možete predvidjeti ponašanje svojih materijala. Parametri koje želite mjeriti za ova istraživanja uključuju veličinu čestica, veličinu pora, oblik čestica, unutarnju strukturu, zeta potencijal, površinsko područje, reaktivno područje, gustoću, protok praha i još mnogo toga. Anton Paar vam nudi instrumente za sve to i još više – to je najširi portfelj za karakterizaciju čestica dostupan od jednog dobavljača u cijelom svijetu. Iskoristite ovaj široki izbor kao i desetogodišnju stručnost u ovom području – sve na jednom mjestu kontakta.

  • Primjene, parametri, tehnologije: Doznajte što je savršeno za vas!

    Prebacujte se između posebnih primjena u različite svrhe i pregleda svih parametara koje možete mjeriti, a koji također prikazuje tehnologije koje se koriste u karakterizaciji čestica.

    Prebacite se na prikaz primjena analize čestica


  • Granulacija i sušenje: Izazovi tabletiranja

    Tablete se ne sastoje samo od aktivnih farmaceutskih sastojaka (API), nego i od pomoćnih tvari koje poboljšavaju obradu praška i kvalitetu konačnog oblika za doziranje. Tabletiranje je postupak koji se sastoji od više koraka, a čiji uspjeh ovisi o parametrima korištenih instrumenata i načinu rukovanja praškom. Konkretno, za granulaciju i sušenje potrebna je prikladna kombinacija pomoćnih tvari. U ovom izvješću o primjeni istražuje se kapacitet apsorpcije vlage pomoćnih tvari mljevene i prosijane laktoze, kao i metilceluloze, kako bi se procijenilo njihovo ponašanje tijekom vlažne granulacije. Iste pomoćne tvari testirane su i na drugačijim temperaturama kako bi se reproducirao učinak sušenja koji ima sušilo fluidiziranog sloja. Utvrđeno je da količina vlage koja se adsorbira tijekom vlažne granulacije i uzastopni temperaturni učinak tijekom sušenja utječu na karakteristike protoka i kompresije.

    Pročitajte više

    Karakterizacija katalizatora

    Karakterizacija katalizatora, kako prije reakcije tako i u potrošenom obliku, može pružiti dragocjene informacije o djelotvornosti i učinkovitosti katalitičkog procesa te biti smjernica za dizajn budućih katalizatora. Najvažniji parametri u tom kontekstu su veličina pora, volumen pora, aktivno površinsko područje, veličina čestica, površinska kiselost, ponašanje u fluidiziranom stanju i kohezijska svojstva.

    Preuzmite ovo izvješće o primjeni kako biste naučili na koji način uvid u sve te parametre – dobivene eksperimentima pri kojima su korišteni instrumenti tvrtke Anton Paar – pridonosi razvoju katalizatora i kontroli kvalitete.

    Pročitajte više

    Karakterizacija hrane

    Procesi formulacije, proizvodnje i pakiranja hrane u prahu zahtijevaju konzistenciju od serije do serije kako bi se osigurala sigurnost i odanost potrošača. Uvidi dobiveni eksperimentiranjem pomoću instrumenata Anton Paar koji određuju gustoću, veličinu čestica, snagu kohezije, stlačivost i propusnost mogu doprinijeti kvaliteti i konzistenciji hrane u prahu. Ovo izvješće o primjeni fokusira se na mlijeko u prahu i višenamjensko brašno, budući da su to proizvodi koji su sveprisutni sami po sebi i ključni sastojci mnogih drugih prehrambenih proizvoda i dodataka prehrani.

    Pročitajte više

    Karakterizacija metalnih prahova

    Metalni prahovi koriste se u brojnim postupcima praškaste metalurgije kao što je aditivna proizvodnja. Svojstva prahova od središnje su važnosti kako bi se uvijek zajamčila visoka kvaliteta proizvoda. Koriste se tipične metode analize prahova kao što su reometrija prahova, dinamičko raspršenje svjetlosti, BET i mjerenja gustoće.

    Preuzmite izvješće o primjeni kako biste vidjeli načine na koje se ove komplementarne metode mogu koristiti za utvrđivanje svojstava protoka, poroznosti, stlačivosti, gustoće slagaline, distribucije veličine i mnoge druge. Na temelju karakterizacije metalnih prahova pomoću seta instrumenata koji su u stanju izvoditi ove metode, možete biti sigurni u nesmetanu protočnost u proizvodnom procesu kao i u stabilnost sinteriranog proizvoda te saznati je li još uvijek upotrebljiv višak metalnog praha iz prošlih proizvodnji.

    Pročitajte više

    Istraživanje svojstava hrane

    Veličina čestica u hrani ne samo da utječe na većinu aspekata proizvodnog procesa kao što su transport, skladištenje ili rok trajanja, već presudno utječe na organoleptička svojstva kao što su okus i osjećaj u ustima.

    Zahvaljujući svojoj sposobnosti mjerenja i tekućih i suhih disperzija te svojem širokom mjernom rasponu od nanometra do milimetra, PSA analizator veličine čestica idealno je prikladan za zahtjeve proizvodnje i kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji.

    Preuzmite izvješće o primjeni kako biste otkrili prednosti primjene tehnika laserske difrakcije na karakterizaciju hrane.

    Pročitajte više

    Karakterizacija egzosoma izoliranih iz medija kulture ćelije

    Potencijal egzosoma kao sustava isporuke lijekova priznat je već odavno. Ovo izvješće o primjeni demonstrira način na koji Litesizer™ 500 može učinkovito karakterizirati veličinu čestica egzosoma kao i to da se taj kriterij može koristiti za praćenje stabilnosti egzosoma in vitro. Također su obavljena mjerenja zeta potencijala, što pruža potencijalno korisne informacije o biološkoj funkcionalnosti egzosoma.

    Preuzmite izvješće o primjeni kako biste pročitali o karakterizaciji egzosoma.

    Pročitajte više

    Brža i osjetljivija mjerenja zeta potencijala

    Vrhunsku tehnologiju u mjerenju zeta potencijala do sada je predstavljalo tzv. fazno-analitičko raspršenje svjetlosti (PALS), koje se temelji na elektroforetičkom raspršenju svjetlosti (ELS). Ovo izvješće o primjeni predstavlja novopatentiranu tehnologiju pod nazivom cmPALS, koja rezultira znatno skraćenim vremenima mjerenja i manjim primijenjenim električnim poljima tako da se s pouzdanošću mogu analizirati i osjetljivi uzorci.

    Preuzmite izvješće o primjeni kako biste pročitali o ELS mjerenjima s povećanom osjetljivošću i stabilnošću.

    Pročitajte više

  • Kliknite na parametar kako biste vidjeli što vam Anton Paar nudi u specifičnom polju karakterizacije čestica. Tad možete koristiti filtere za tablicu kako biste dodatno usmjerili svoju pretragu na specifičnu tehnologiju i dobili informacije o različitim mjernim asortimanima.

    Kad kliknete na instrument, možete vidjeti njegove detaljne značajke i specifikacije.

    Veličina pora
    Prikaži sve uređaje
    Veličina čestica
    Prikaži sve uređaje
    Površinsko područje
    Prikaži sve uređaje
    Priprema uzoraka
    Prikaži sve uređaje
    Gustoća
    Prikaži sve uređaje
    Reaktivno područje
    Prikaži sve uređaje
    Preuzimanje pare
    Prikaži sve uređaje
    Poroznost ćelije
    Prikaži sve uređaje
    Oblik čestice
    Prikaži sve uređaje
    Zeta potencijal
    Prikaži sve uređaje
    Svojstva protoka praha
    Prikaži sve uređaje
    Kapacitet pohrane plina
    Prikaži sve uređaje
    Mjerenje
    Tehnologija
    Vaš izbor:Poništi sve filtre X

    Nema pronađenih rezultata!


    Mjerenje

    Tehnologija

    Tip disperzije

    Mjerni raspon
    Raspon površinskog područja Sorpcija plina (BET), dinamička analiza protoka BET Minimalno mjerljivo površinsko područje
    0,1 m²/g
    Raspon površinskog područja / raspon veličine pora Sorpcija plina Površinsko područje, veličina pora
    2 nm do 500 nm (sa N ili Ar)
    0,35 nm do 2 nm (s CO₂ na C)
    Minimalno mjerljivo površinsko područje
    0,1 m²/g
    Površinsko područje, veličina pora Sorpcija plina (fizisorpcija, kemisorpcija) Suho Raspon veličine pora
    0.35 nm do 500 nm
    Minimalno mjerljivo površinsko područje
    od 0.0005 m²/g s kriptonom, od 0,01 m²/g sa N₂
    (Volumetrijska) gustoća, svojstva protoka praha Gustoća nakon potresanja Suho 1 cm³ do 1000 cm3
    Reaktivno područje Sorpcija plina (kemisorpcija) Suho
    Priprema uzoraka Vakuum, otplinjavanje protoka Suho
    Kapacitet pohrane plina Visoki tlak, sorpcija plina Suho
    Veličina čestica Dinamičko raspršenje svjetlosti Tekuće Raspon veličine čestice
    0,3 nm do 10 µm
    Veličina čestica, zeta potencijal Dinamičko raspršenje svjetlosti, elektroforetičko raspršenje svjetlosti (ELS), statičko raspršenje svjetlosti (SLS) Tekuće Raspon veličine čestice
    0,3 nm do 10 µm
    MasterPrep otplinjač
    Prikaži pojedinosti o proizvodu Uputite zahtjev
    Priprema uzoraka Vakuum, otplinjavanje protoka Suho
    Svojstva protoka praha Metode višestrukih mjerenja protoka prahova, reologija Suha / tekuća Raspon veličine čestice
    5 nm do 5 mm
    Svojstva protoka praha, gustoća Smično ispitivanje Suha / tekuća
    (Stvarna) gustoća Piknometrija plinova 4 cm³ do 135 cm³
    (Stvarna) gustoća Piknometrija plinova 0,25 cm³ do 4,5 cm³
    (Stvarna) gustoća Piknometrija plinova 4 cm³ do 135 cm³
    (Stvarna) gustoća Piknometrija plinova 4 cm³ do 135 cm³
    Priprema uzoraka Reprezentativno uzorkovanje Suho Raspon volumena
    20 cc
    Površinsko područje, veličina pora Sorpcija plina Suho Raspon veličine pora
    0,35 nm do 500 nm (sa N ili Ar)
    0,35 nm do 2 nm (s CO₂ na C)
    Minimalno mjerljivo površinsko područje
    0,01 m²/g
    Veličina pora Porozimetrija Suho Raspon volumena
    0,05 cc
    Raspon veličine pora
    1100 µm do 0.0064 µm
    Veličina čestica Laserska difrakcija Suha / tekuća Raspon veličine čestica
    0,1 μm (suho) / 0,04 μm (mokro) do 500 μm
    Veličina čestica Laserska difrakcija Suha / tekuća Raspon veličine čestica
    0,1 μm (suho) / 0,04 μm (mokro) do 2500 μm
    Veličina čestica Laserska difrakcija Suha / tekuća Raspon veličine čestica
    0,3 μm (suho) / 0,2 μm (mokro) do 500 μm
    Površinsko područje, veličina pora Sorpcija plina Suho Raspon veličine pora
    0,35 nm do 500 nm
    0,35 nm do 2 nm (s CO₂ na C)
    Minimalno mjerljivo površinsko područje
    0,01 m²/g; 0,0005 m²/g
    Veličina čestica, oblik i interna struktura čestica SAXS, WAXS, GISAXS Suha / tekuća Raspon veličine čestica / raspon veličine pora
    manje od 1 nm do 105 nm (q raspon (Cu K-alpha): 0,03 nm⁻¹ do 41 nm⁻¹)
    Veličina čestica, oblik i interna struktura čestica SAXS, WAXS, GISAXS Suha / tekuća Raspon veličine čestica / raspon veličine pora
    manje od 1 nm do 160 nm (q raspon (Cu K-alpha): 0,02 nm⁻¹ do 41 nm⁻¹)
    Sadržaj (otvorenih) ćelija Piknometrija plinova Suho 4 cm³ do 135 cm³
    Sadržaj (otvorenih) ćelija Piknometrija plinova Suho 4 cm³ do 135 cm³
    Preuzimanje pare Sorpcija pare Suho
    Priprema uzoraka Vakuumsko otplinjavanje Suho

     

     

    Rješenja za karakterizaciju čestica tvrtke Anton Paar

    Analizatori veličine čestica

    Čestice mogu biti složene, ali njihovo mjerenje ne mora. Serije Litesizer i PSA omogućavaju mjerenja veličine čestica jednim dodirom na gumb i puno više od toga:

    • Serija Litesizer: Dinamičko raspršenje svjetlosti za analizu veličine čestica od donjeg nanometarskog do mikrometarskog raspona uključujući mjerenje zeta potencijala, molekularne mase, transmitancije i refrakcijskog indeksa
    • Serija PSA: Laserska difrakcija za analizu veličine čestica tekućih i suhih disperzija do milimetarskog raspona
    • Namjenska dodatna oprema omogućava mjerenja malog volumena uzorka, u organskim otopinama, koristeći automatski prijenosa uzoraka itd.
    • Usredotočite se na svoje čestice: Softver Kalliope, koji se koristi za oba instrumenta, minimizira angažman rukovatelja

    Saznajte više

    Prava reologija prahova

    Dvije ćelije za pravu reologiju prahova, protočna ćelija za prahove i smična ćelija za prahove, u spoju s MCR reometrima pomoći će vam u karakterizaciji i razumijevanju vaših prahova:

    • Zapanjujuća preciznost poznatih MCR reometara za analizu prahova
    • Visoka mjerna obnovljivost zahvaljujući načinima pripreme uzoraka i potpuno automatiziranim mjerenjima
    • Više načina mjerenja za kontrolu kvalitete i znanstvene svrhe
    • Jedina smična ćelija koja se može opremiti opcijama za temperaturu i vlažnost

    Saznajte više

    Adsorpcijski analizatori

    Kod analize adsorpcije iznimno je važno kombinirati inteligentnu konstrukciju instrumenata i napredne modele za smanjenje količine računalnih podataka:

    • Širok raspon instrumenata za sorpciju pare, fizisorpciju, kemisorpciju i visokotlačnu sorpciju
    • Potpuno automatizirani sustavi s analizom u više postaja i opcijama za pripremu uzoraka
    • Savršeni za analiziranje veličine pore, površinskog područja te interakcija plina/krutine katalizatora, farmakoloških proizvoda, materijala baterija, adsorbenata i svih drugih poroznih materijala.
    • Svjetski priznati modeli za smanjenje količine podataka i za brza izvješća o mjerenju, za tradicionalne i složene nove materijale

    Saznajte više

    Porozimetri za intruziju žive

    Najčešće korištena metoda za utvrđivanje poroznosti makroporoznih materijala:

    • Konstruirani kako bi rukovatelju omogućili najsigurniji rad, čak i pri radu sa živom
    • Značajke kao što su pojednostavljeno uvođenje tekuće žive i automatsko pročišćavanje ulja čine PoreMaster najjednostavnijim porozimetrom za instruziju žive za korištenje.
    • Vrhunska razlučivost podataka o visokom tlaku postiže se upravljanjem putem vijčanog pogona i inteligentnom rutinom generiranja tlaka automatskom brzinom
    • Punjenje tekućom živom i niskotlačna mjerenja kao i visokotlačna mjerenja obično se izvode u roku od 30 minuta.

    Saznajte više

    Analizatori gustoće krutina

    Dobijte sve potrebne vrijednosti gustoće krutina iz jednog izvora – s najvećom raspoloživom točnošću:

    • Portfelj instrumenata koji pokriva mjerenja prave gustoće ili gustoće skeleta, nasipne gustoće nakon potresanja i geometrijske gustoće

    • Najtočniji rezultati u najširem mjernom rasponu na jednom instrumentu
    • Geometrijska gustoća može se mjeriti bez korištenja tekuće žive
    • Piknometrija plinova daje stvarne rezultate gustoće na potpuno nedestruktivan način

      Saznajte više

      Sustavi SAXS

      Sustavi za rendgensko raspršenje pod malim kutom SAXSpace i SAXSpoint 2.0 pružaju odličnu razlučivost i optimalnu kvalitetu podataka za istraživanje nanočestica:

      • Sjajni rendgenski izvori i optika za najveću spektralnu čistoću i tok
      • Kolimacija snopa bez raspršenja i vrhunski detektori hibridnog brojanja fotona (HPC) za visoki omjer signala i šuma te savršenu kvalitetu podatka
      • Širok raspon faza uzorka za karakterizaciju čestica pri kontroliranoj temperaturi i atmosferi
      • Pouzdan rad s dugim vremenima rada bez zastoja, velikom propusnošću uzoraka i niskim troškovima održavanja

      Saznajte više

    • Stručnjaci od početka

      Koliko god bio širok bio asortiman namijenjen karakterizaciji čestica tvrtke Anton Paar, brojni instrumenti imaju nešto zajedničko: Prvi su od svoje vrste, te su i dalje vodeći instrumenti u svom polju. Primjerice, Analizator veličine čestica, izumljen daleke 1967., bio je prvi analizator veličine čestica koji je koristio tehnologiju laserske difrakcije. Prva komercijalna kamera s rendgenskim raspršenjem pod malim kutom (SAXS) koju je razvio Otto Kratky 1957. godine, proizvedena je od tvrtke Anton Paar. Danas sustavi SAXS tvrtke Anton Paar još uvijek predstavljaju pojam na području te tehnologije. Quantachrome instrumenti, robna marka tvrtke Anton Paar, probili su se na vrh 1968. godine. Od tada posebni timovi znanstvenika razvijaju inovacije u bliskom kontaktu s korisnicima, što je dovelo do najboljih mogućih rješenja za mjerenje poroznih materijala i prašaka.

    Iskoristite stručnost tvrtke Anton Paar u karakterizaciji čestica za vaše istraživanje čestica i razvoj materijala.

    Zajedno sa širokim asortimanom specifičnih instrumenata, tvrtka Anton Paar nudi iscrpne konzultacije glede primjene, kao i informacije o primjeni. Izvješća o primjeni, Anton Paar Wiki, Anton Paar Blog, te webinari nude dubinsko znanje o temama karakterizacije čestica, primjerice: 

    Iskoristite ove resurse i našu dugotrajnu stručnost u karakterizaciji čestica kako biste istražili nova polja primjene i postigli optimalne rezultate u proizvodnji, kontroli kvalitete i razvoju proizvoda. Naravno, možete nam se javiti i izravno sa svim pitanjima glede instrumenata i primjene.

    Obratite nam se

    Dobijte iskustvo iz prve ruke u tehničkim centrima Anton Paar.

    Jeste li osoba koja voli iskustvo iz prve ruke i koja želi vidjeti naše instrumente uživo? Pogledajte ima li jedan od naših Tehničkih centara dostupan vaš željeni instrument i je li u vašoj regiji planiran seminar o karakterizaciji čestica.

    Doznajte sad

    Seminari

    Vaš odabir: Poništi sve filtere X
    Promjena države
    Vrsta događaja
    Prikazuje se do od

    Nema pronađenih rezultata!

    Prikazuje se do od