• Kontrola kvality a výzkum v oblasti barev a nátěrů

  OVLÁDNĚTE TOK a získejte informace

  Viskozimetry a reometry Anton Paar zjišťují vlastnosti a strukturu vašich materiálů, jejich chování a konzistenci. Všechny přístroje mají:

  • Funkce, které usnadňují měření obtížných vzorků jakéhokoli typu a umožňují určovat chování vzorku v různých podmínkách prostředí
  • Inteligentní rozpoznávání nástrojů a konfigurací k zajištění snadné manipulace a minimalizace chyb
  • Velké množství modulárního příslušenství a dostupných měřicích technik 
  • Globální aplikační a servisní síť, široké aplikační znalosti a místní podpora v regionálních technických střediscích
 • OVLÁDNĚTE TOK MATERIÁLU a najděte své řešení

  Všechno teče, to platí také pro výrobu, kontrolu kvality a výzkum. Anton Paar nabízí celou řadu řešení pro určení chování barev a nátěrů v toku a deformaci, od zemědělských barev po tiskařské inkousty.

  Výzva Řešení Vaše výhoda Přístroj
  Základní měření viskozity a reometrie

  Barva je pro aplikaci příliš hustá nebo příliš řídká.

  • Analyzujte viskozitu barvy.
  • Určete viskozitu při různých rychlostech smyku a zjistěte tak viskozitu barvy v klidu a při aplikaci.
  • Určete chování závislé na čase při konstantní rychlosti / rychlosti smyku.
  • Provádějte rychlé kontroly kvality při konstantní rychlosti.
  • Zjistěte tokové vlastnosti vaší barvy tím, že určíte viskozitu při různých rychlostech nebo rychlostech smyku a upravte tak chování při toku v klidu a v pohybu.

  Barva se zablokuje při čerpání nebo při aplikaci.

  Analyzujte mez toku barvy.

  Upravte přípravu tak, aby se snížila mez toku a k zahájení toku vzorku stačila menší síla.

  Při malování vzniká neadekvátní vrstva, nebo po aplikaci dochází ke stékání.

  Analyzujte strukturální dekompozici a obnovu vnitřní struktury barvy.

  Upravte přípravu barvy, abyste zajistili dostatečně silnou vrstvu mokré barvy a nedocházelo ke stékání.

  Barva je pro aplikaci s vysokou smykovou rychlostí příliš hustá.

  Analyzujte viskozitu barvy při vysoké smykové rychlosti (1 000 s-1 až 10 000 s-1).

  Zajistěte správnou viskozitu barvy pro aplikace s vysokou rychlostí smyku, například při rozprašování a natírání.

  Barva vykazuje sedimentaci v krátké době.

  Zkontrolujte sedimentaci částic, například pigmentů a plnidel ve vaší barvě.

  Zabraňte sedimentaci barvy během krátké doby.

  U barvy dochází k separaci fází nebo sedimentaci po určité době stání.

  Zkontrolujte skladovací stabilitu pomocí měření typu frequency sweep a sledujte abyste zamezili oddělování obou fází v materiálu.

  Zabraňte separaci fází / sedimentaci barvy během dlouhodobého uskladnění.

  Barvu je třeba aplikovat při různých teplotách.

  Určete viskozitu při přesně definované teplotě.

  Přizpůsobte barvu optimálním aplikačním podmínkám.

  Jak dlouho lze dvousložkový materiál aplikovat?

  Určete dobu trvanlivosti.

  Zjistěte, za jak dlouho viskozita zdvojnásobí oproti viskozitě na začátku reakce, a tím pádem zjistíte, jak dlouho může být barva otevřená.

  Pokročilá reologická měření

  Je nutné upravit schnutí / chování při tvrdnutí vzorku.

  Analyzujte schnutí / chování při tvrdnutí vzorku s ohledem na:
  • Fyzické schnutí
  • Tepelné vytvrzování
  • UV vytvrzování
  • Přechod sol-gel
  • Křížové reakce

  Přizpůsobujte barvu, dokud nebude vykazovat ideální chování při schnutí nebo tvrdnutí.

  Vzorek neschne v prostředích s vysokou vlhkostí.

  Upravte vlhkost a teplotu prostředí během měření.

  Přizpůsobte chování vzorku realistickým aplikačním podmínkám.

  Je nutné definovat, jak dlouho trvá UV tvrdnutí vzorku, aby bylo možné zajistit řádné křížové reakce.

  Simulujte křížové reakce za využití UV světla.

  Najděte správné složení pro optimální výsledek.

  Film je po vytvrzení příliš křehký nebo příliš měkký.

  Určete chování DMA filmu.

  Proveďte rychlý test chování vyschlého filmu.

  Práškové surové materiály nelze čerpat.

  Simulujte čerpatelnost pevných surových materiálů pomocí práškové cely.

  Vyhněte se problémům při přepravě a skladování práškových materiálů.

  Nenašli jste svůj konkrétní vzorek? Anton Paar má i tak řešení pro váš problém. Kontaktujte nás a získejte další informace. 

Bezplatný test ViscoQC 100/300

Vyzkoušejte jej a zamilujte se!

Využijte jedinečnou příležitost k otestování našich nových rotačních viskozimetrů zdarma a nechte se ohromit unikátní magnetickou spojkou vřetena, automatickou detekcí vřetena a řadou dalších věcí.

Rychlý přehled získáte jednoduchým kliknutím sem.

Funguje to takto:

 1. Zaregistrujte se k bezplatnému testu pomocí kontaktního formuláře.
 2. Ohledně dalšího postupu se s vámi spojí nejbližší dceřiná společnost / distribuční partner společnosti Anton Paar.
 3. Pokud budete mít jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat.
Využijte bezplatné testování přístrojů

30denní záruka vrácení peněz

Kupte jej a zamilujte se!

Získejte nyní ViscoQC 100 nebo ViscoQC 300 z webového obchodu Anton Paar a využijte exkluzivní 30denní záruku na vrácení peněz. Kupte přístroj, zjistěte, jak funguje, a pokud se vám nebude líbit, vezmeme jej zpátky.

Funguje to takto:

 1. Kupte si ViscoQC 100 nebo ViscoQC 300 z webového obchodu Anton Paar.
 2. Podívejte se do přiložené příručky bezpečného pracovního postupu a pusťte se do používání během několika sekund. Pokud budete mít jakékoli otázky, obraťte se na nás prostřednictvím živého chatu nebo e-mailem zaslaným na adresu nejbližší dceřiné společnosti Anton Paar.
 3. Nejste spokojeni s jedním měsícem? Přístroj si vyzvedneme a postaráme se o vrácení peněz, aniž by vám vznikaly další náklady.
Kupte nyní
NEBO
 • Celý svět viskozimetrie a reologie

  Průtok a deformační chování jsou základními parametry při charakterizaci materiálů. Viskozimetry a reometry jsou ideálními nástroji, pokud potřebujete zjistit, zda má váš vzorek správný průtok.

  Více

 • Kontrolu kvality a výzkum v oblasti barev a nátěrů

  OVLÁDNĚTE TOK s našimi viskozimtery

  Viskozimetrická měření barev a nátěrů jsou důležitá pro kontrolu kvality v každém kroku výrobní linky. Zajišťují konzistentnost přicházejících surových materiálů, poskytují okamžité informace o zpracovatelnosti a čerpatelnosti materiálu a pomáhají s ověřením koncových produktů i jejich specifikací. Rotační viskozimetr typu ViscoQC 100/300 se běžně používá ke kontrole kvality v oboru nátěrů a plní normy jako ISO 2555, ASTM D2196 a mnoho dalších. Proveďte jednobodové určení dynamické viskozity s ViscoQC 100 za účelem rychlé kontroly kvality nátěrů, nebo se pusťte do vícebodového měření viskozity s ViscoQC 300, abyste například určili chování barvy v toku a mez toku. Dosáhněte vynikajících výsledků pomocí jednoduše použitelného samostatného nástroje s inteligentními a cennými funkcemi:

  • Připraveno k okamžitému použití
  • Zabudovaná funkce digitálního vyrovnávání pro kontrolu vodorovné polohy
  • Magnetická spojka pro odstranění a připojení vřetena jednou rukou
  • Automatická detekce vřetena / krytu a digitální kontrola zarovnání přístroje
  • Jednoduché připojení / výměna vřetena díky zabudované magnetické spojce
  • Režim TruMode™, pokud není známa kombinace vřetena / rychlosti
  • Vzduchem chlazené teplotní zařízení Peltier s režimem T-Ready™ ukazuje, kdy vzorek dosáhne teplotní rovnováhy

  Rotační reometr RheolabQC vám dále umožňuje studovat strukturální regeneraci vašich vzorků a řádným způsobem ji adaptovat. Díky obrovské variabilitě měřicích systémů, které jsou k dispozici pro RheolabQC, lze simulovat vysokou smykovou rychlost typickou pro rozprašování. Speciální míchadla typu Krebs dle normy ASTM D562 umožňují měření viskozity v jednotkách typu Krebs. Všechny měřicí systémy jsou automaticky rozpoznány systémem Toolmaster™, což zabraňuje vzniku uživatelských chyb a zlepšuje dohledatelnost.

  OVLÁDNĚTE TOK s našimi reometry

  Díky reometru můžete sledovat změny ve viskozitě vašich barev a nátěrů mezi jednotlivými měřicími body. Okamžitě získáte podrobnější informace o deformaci, chování v toku a struktuře vašeho vzorku. Díky tomu můžete okamžitě změnit situaci ve svůj prospěch.

  Umožňují měření v rotačním i oscilačním režimu. Výběr reometru závisí na aplikaci. Pro zkoumání deformačních a tokových vlastností vzorků je obzvláště vhodný přístroj MCR 72. K pozorování struktury vzorků se doporučuje používat MCR 92. Pro úplný rozsah počínaje rutinní kontrolou kvality po špičková výzkumná a vývojová měření je nejlepší volbou MCR XX2. Řady MCR X2 a XX2 nabízí příslušenství pro konkrétní aplikaci, aby bylo možné plně určit reologické vlastnosti vašeho vzorku barvy a nátěru.

  • Koncept modulárního portfolia a široké škály příslušenství a měřicích systémů garantuje, že ve vaší aplikaci bude možné měření úspěšně provádět i v budoucnu
  • Portfolio reometrů od zařízení na nejnižší úrovni pro kontrolu kvality až po výzkumná zařízení, které využívá tentýž software
  • Ochrana před chybami a časové úspory:

   • Toolmaster™: Systém automatické identifikace měřicích systémů a příslušenství
   • Připojení QuickConnect: Umožňuje připojení měřicího systému jednou rukou
   • TruStrain: Slouží k okamžitému nastavení na požadovanou rychlost kroku nebo krok v deformaci bez překmitnutí
   • TruRate: Přesné řízení deformací vzorků, rychlosti smyků nebo sil bez předběžných testů
   • TruRay: Osvětlení měřeného povrchu pro řadu MCR X2 zajišťuje jasný výhled na vzorek

  ROTAČNÍ VISKOZIMETRY

  ViscoQC 100

  • Jednobodový dynamický viskozimetr pro kapaliny s vysokou i nízkou viskozitou k rychlé kontrole kvality

  ViscoQC 100

  • Vícebodový dynamický viskozimetr pro kapaliny s vysokou i nízkou viskozitou k rychlé kontrole kvality

  Toolmaster™*

  Magnetická spojka / rychlospojka**

  ROTAČNÍ REOMETRY

  RheolabQC

  • Rotační reologické testy materiálů od vzorků s nízkou viskozitou po polopevné vzorky

  MCR 72 | 92

  • Rotační reologické testy s měřicími systémy válec-válec, deska-deska a kužel-deska na kapalné a polotuhé vzorky
  • Rotační a oscilační reologické testy s měřicími systémy válec-válec, deska-deska a kužel-deska na téměř všechny druhy vzorků

  Toolmaster™*

  Magnetická spojka / rychlospojka**

  ROTAČNÍ A OSCILAČNÍ REOMETRY

  MCR 102 | 302 | 502

  • Zjišťování viskoelastických vlastností výchozích surovin, formulací a finálních produktů od kontroly kvality po výzkum a vývoj

  MCR 702 MultiDrive

  • Kompletní charakterizace materiálů ve výzkumu a vývoji

  Toolmaster™*

  Magnetická spojka / rychlospojka**

  VISKÓZNÍ KAPALINY Rozpouštědla
  VISKOELASTICKÉ KAPALINY Inkousty do tiskárny
  GELOVITÉ MATERIÁLY Disperze
  PASTOVITÉ MATERIÁLY Pigmentová pasta
  TAVENINY Práškové barvy
  MĚKKÉ PEVNÉ LÁTKY Suché filmy
  REAKTIVNÍ SYSTÉMY Dvousložkové laky
  Toolmaster™* MAGNETICKÁ SPOJKA / RYCHLOSPOJKA** BĚŽNÉ TESTOVACÍ METODY GEOMETRIE MĚŘENÍ
  ViscoQC 100

  Běžné testovací metody

  • Jednobodové měření viskozity

  Geometrie měření

  • Relativní vřetena/spindly (L/RH), vřetena DIN/SSA, lopatková míchadla, skleněné tyče
  ViscoQC 300

  Běžné testovací metody

  • Toková křivka / viskozitní křivka
  • Určení meze toku
  • Zjišťování časově závislého chování

  Geometrie měření

  • Relativní vřetena/spindly (L/RH), vřetena DIN/SSA, lopatková míchadla, skleněné tyče
  RheolabQC

  Běžné testovací metody

  • Rotační test pro stanovení meze toku
  • Rotační tixotropní test se 3 intervaly (3ITT)

  Geometrie měření

  • Soustředné válce a kužely, dvojitá štěrbina, míchadla včetně míchadel typu Krebs
  MCR 72

  Běžné testovací metody

  • Rotační test pro určení meze toku a průtoku
  • Rotační test tixotropie se 3 intervaly (3ITT)

  Geometrie měření

  • Kužel a deska, deska a deska, válcové geometrie
  MCR 92

  Běžné testovací metody

  • Měření typu amplitude sweep a frequency sweep
  • Oscilační test tixotropie se 3 intervaly (3ITT)

  Geometrie měření

  • Kužel a deska, deska a deska, válcové geometrie
  MCR 102 | 302 | 502

  Běžné testovací metody

  • Rotační a oscilační měření pevných látek
  • Reologie prášků

  Geometrie měření

  • Pevné úchyty pro filmy, vlákna a tyče a úchyty pro extenzní reologii
  MCR 702 MultiDrive

  Běžné testovací metody

  • Pokročilé oscilační a rotační testy s jednou nebo dvěma pohonnými jednotkami
  • Úplné možnosti DMA v režimu kroucení, pnutí, ohýbání a stlačování

  Geometrie měření

  • Tříbodový ohyb, konzola

  * pro automatické rozpoznávání nástrojů a konfigurací k zajištění snadné manipulace a minimalizace chyb uživatele

  ** pro jednoduché připojení/odpojení vřeten, kuželů a měřicích systémů jednou rukou

Webináře

Kontrolujte tok vašich nátěrů

Položili jste si někdy otázku, jak zvýšit efektivitu a spolehlivost řízení kvality? Nebo jak vám může reologie pomoci ve všech krocích procesu výzkumu a vývoje nátěrů? Od kontroly kvality nebo procesu na produkční lince až po specifická měření ve vývojovém procesu nových produktů. Zaregistrujte se dnes a zjistěte, s čím vám reometry a viskozimetry Anton Paar mohou pomoci:

 • Analýza viskozity
 • Určení meze toku a průtoku
 • Chování dekompozice a regenerace
 • Vyšetření chování při tvrdnutí a sušení
Zhlédnout teď