Doporučené výsledky

 • Anton Paar Middle East Technical Centre

  Experience | Learn | Measure

  Middle East Technical Centre se nachází v Dubaji a je vybaveno nejmodernějšími přístroji Anton Paar, které slouží našim zákazníkům na Středním východě a v Africe. Vyzkoušejte si, učte se a měřte s našimi odborníky v oboru reometrie, charakterizace částic, petrochemické analýzy a zrychlené přípravy vzorků. Navštivte nás a využijte možnost promluvit si s našimi aplikačními specialisty pro různé obory.

  • Experience | Learn | Measure

   V Anton Paar Middle East Technical Centre vás přivítají

   zkušenosti s nejnovějšími technologiemi nabízenými nejmodernějšími přístroji od společnosti Anton Paar.
   Učení a osobní školení od našich vyškolených specialistů. Zeptejte se nás na na míru vytvořené programy pro váš obor.
   Měření vašich vzorků na našich vysoce přesných přístrojích a osobní zkušenost s odlišností společnosti Anton Paar.

   Instalované systémy

   Pokročilé reologické systémy
   MCR 302 nabízí pokročilé příslušenství pro tribologii, vysokotlaké aplikace, extenzionální analýzu, DMTA a mnoho dalšího.

   Dynamický smykový reometr:
   SmartPave 92 pro testování bitumenů a asfaltů.

   Destilační automat:
   ADU 5 provádí vysoce přesné testy pro charakterizaci těkavosti petrochemických produktů, aromatických uhlovodíků a dalších těkavých organických sloučenin.

   Mikrovlnný rozklad a extrakce:
   Připravte si vzorky díky Multiwave PRO, což odborník v metodách přípravy vzorku, a Multiwave GO, nejmenšímu mikrovlnnému rozkladnému systému na trhu.

   Reaktor pro syntézu:
   Monowave 50 je řešením pro přeplněnou laboratoř a je ideální pro vzdělávací účely. Vysoká úroveň organické syntézy probíhá jednoduše v reaktoru s vialkou a silikonovým víčkem.

   Analyzátor částic:
   S přístrojem Litesizer™ 500 provedete analýzu částic stisknutím jediného tlačítka.

   Přenosný hustoměr:
   Jiskrově bezpečný DMA™ 35  Ex Petrol přenosné hustoměry měří hustotu a koncentraci vašeho vzorku přímo v zásobníku vzorku. S ochranou ATEX dle třídy II 2 G Ex ib IIC T4 jsou přístroje okamžitě připravené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

   Hustoměry:
   Hustoměr DMA™ 4200 M umožňuje měření všech petrochemických vzorků, jako jsou ropa, meziprodukty jejího zpracování, asfalt, bitumeny, LPG a vysoce viskózní kapaliny. DMA™ 4500 M poskytuje jedinečné měření s jednoduchou obsluhou  a zajišťuje kompletní transparentnost a navázanost celého procesu měření od nadávkování vzorku.

   SVM™ Viscometer:
   Přístroj SVM™ 3001 nabízí informace o řadě parametrů, na rozdíl od kteréhokoliv viskozimetru pro měření kinematické viskozity. Po ukončení jediného měřicího cyklu s velmi malým množstvím vzorku jsou k dispozici hodnoty kinematické a dynamické viskozity, hustoty, viskozitního indexu a řada dalších.

   Kompaktní refraktometr:
   Spolehlivost, přesnost a komfort: Refraktometry Abbemat 3X00 nabízí výjimečnou kombinaci technické způsobilosti a komfortního užívání pro měření indexu lomu a koncentrace..

   Penetrometr:
   Penetrometr PNR 12 se používá ke stanovení konzistence a plasticity pastovitých, krémovitých, polotuhých nebo vysoce viskózních vzorků.

   Konkrétní řešení v oboru

   Naši aplikační experti vytvoří ukázky a semináře upravené na míru vašim potřebám. Uvidíte řešení pro zvýšení produktivity a řešení problémů s měřením v různých odvětvích, jako je farmaceutický a petrochemický průmysl, a také ve výzkumných a akademických laboratořích. Centrum vám poskytne příležitost na vlastní oči vidět nejnovější technologie dostupné pro váš obor.

   Podpora akademické obce

   Naše řešení měření se úspěšně využívají v akademické oblasti a výzkumu na celém světě. V našem centru poskytujeme rozsáhlou podporu výzkumných projektů, školení a testování vzorků akademiků.

   Prozkoumejte speciálně navržené vzdělávací balíčky od společnosti Anton Paar, které mění způsob předávání vzdělání nové generaci.

   Časté dotazy

   Jak si mohu naplánovat návštěvu?
   Obraťte na našeho distribučního partnera ve vaší oblasti a on vám pomůže naplánovat návštěvu nebo můžete zaslat e-mail s vašimi údaji na adresu info.metc[at]anton-paar.com

   Můžeme si do laboratoře k otestování přinést vlastní vzorky?
   Ano, můžete si do naší laboratoře k testování přinést nebo zaslat vlastní vzorky. Může být zapotřebí předem poslat prohlášení o shodě. Naši aplikační experti vám v této záležitosti pomohou. Pokud si chcete domluvit schůzku, kontaktujte nás prosím na adrese info.metc@anton-paar.com

   Musíme za školení platit?
   Školení je pro stávající uživatele přístrojů Anton Paar zdarma. Ti se mohou jednoduše registrovat na upřednostňovaný seminář z kalendáře událostí.

   Pokud ještě nejste uživatelem Anton Paar, kontaktujte info.metc[at]anton-paar.com nebo se obraťte na našeho distribučního partnera ve vaší oblasti.

 • Nadcházející události

  Chcete vyřešit své aplikační úlohy a získat maximum z našich vysoce přesných přístrojů pro váš obor? Zde se zaregistrujte do svého preferovaného školení nebo semináře.

Aktualizace novinek

 • 18.04.2018: Bootcamp pro přípravu vzorků

  Zorganizovali jsme dvoudenní bootcamp, na kterém vystoupil náš specialista na analytickou a syntetickou chemii, dr. Christian Trampitsch. K zástupcům našich distribučních partnerů mluvil o široké škále produktů dostupných pro přípravu vzorků a mikrovlnně asistovaný rozklad. Součástí bootcampu byly také praktické lekce, při kterých si účastníci mohli tyto přístroje vyzkoušet a dostali podrobné informace o jejich využití v petrochemickém a farmaceutickém průmyslu.

  17.04.2018: Příprava vzorků v petrochemickém průmyslu

  Workshop o mikrovlnně asistované přípravě vzorků se konal v naší laboratoři speciálně zaměřené na petrochemický průmysl. Dr. Christian Trampitsch účastníkům předvedl různé metody, které jim mohou pomoci zásadně zlepšit přípravu vzorků a tak ušetřit čas a peníze. 

  16.04.2018: Od hodin k minutám: Mikrovlnně asistovaný rozklad v uzavřené nádobě

  Dr. Christian Trampitsch, náš specialista na analytickou a syntetickou chemii, vedl workshop, ve kterém seznámil účastníky s mikrovlnně asistovanou přípravou vzorků a jejím využitím v široké škále průmyslových odvětví. Workshopu se zúčastnili zástupci různých firem z celého Středního východu a měli užitek z praktických lekcí o využívání mikrovlnných rozkladných systémů.

  15.03.2018: Kvalifikační školení prodeje charakterizace částic

  Třídenní kvalifikační školení prodeje vedli v centru naši specialisté za účasti zástupců našich distribučních partnerů a poboček v regionu. Díky kvalifikačnímu školení se prodejní tým seznámí se všemi technickými a aplikačními podrobnosti analyzátorů velikosti částic od společnosti Anton Paar.

  11.03.2018 - Částicové systémy mohou být komplexní, ale jejich měření nemusí!

  Cílem workshopu bylo seznámit naše zákazníky s novými analyzátory velikosti částic od společnosti Anton Paar a umožnit jim, aby si vyzkoušeli, jak jednoduché je používat analyzátor velikosti částic a stiskem jediného tlačítka snadno přepínat mezi suchým a kapalným režimem. Tento workshop vedl dr. Bernhard Scheicher ze společnosti Anton Paar GmbH.

  <div/>

  28.02.2018 - Nápojový bootcamp

  Třídenní nápojový bootcamp byl zorganizován v Technickém centru Anton Paar na Středním východě. Pan Shamsul Khan a dr. Hannes Schleifer, naši specialisté na nápojový průmysl, důkladně informovali naše distribuční partnery o obsáhlém portfoliu laboratorních a procesních nástrojů společnosti Anton Paar pro nápojový průmysl. Takové události nám pomáhají poskytovat lepší podporu našim zákazníkům.

  20.02.2018 - Zlepšete destilaci ASTM D86

  Cílem workshopu bylo poskytnout našim zákazníkům potřebné znalosti k úspěšné destilaci.

  Workshop jim pomohl pochopit standardní metody: ASTM D86, D1078, D850, principy měření pomocí zařízení „ADU 5“ a jeho aplikace.

  31.01.2018 - Tipy a triky pro SVM™

  Workshop byl uspořádán proto, aby se rozšířila podpora uživatelům našich viskozimetrů SVM Viscometers. Během workshopu se účastníci více poučili o údržbě a péči o tato zařízení a dozvěděli se i tipy a triky, jak se vyhnout aplikačním chybám. Součástí workshopu bylo vyučování ve třídě i praktická lekce v laboratoři s využitím našich nejnovějších přístrojů.

  22.12 2017- Kvalifikační školení služeb ProveTec

  Našim zákazníkům chceme poskytovat ty nejlepší služby, a proto naši servisní síť nestále zlepšujeme pomocí kvalifikačních školení pro naše servisní inženýry. V centru proběhlo intenzivní čtyřdenní kvalifikační školení služeb, kterého se zúčastnilo 6 servisních inženýrů z několika zemí Středního východu. Servisní inženýři absolvovali praktické školení na testerech bodu vzplanutí, destilačním automatu, přístroji RKA5 pro konzistenci a duktilitu, RapidOxy pro oxidační stabilitu, PNR 12 pro penetraci a Callisto 100 pro provozní schopnosti při nízkých teplotách.

  16.12.2017- ADU5 intenzivní aplikační školení

  Dvoudenní intenzivní školení pro prodejní specialisty z Íránu pro destilační automaty proběhlo v centru. Během školení účastníci intenzivně pracovali se zařízením a získali špičkové znalosti o jeho provozu a obsluze. Prováděli také testy různých petrochemických vzorků.

  14.12.2017- Kvalifikační školení prodeje technologie Raman

  Kvalifikačního školení prodeje naší nedávno získané technologie Raman se zúčastnili prodejní specialisté z Egypta, Libanonu, Indie, Pákistánu, Íránu, Dubaje a Jordánska. Během školení se seznámili se základy spektroskopie a prakticky si zařízení vyzkoušeli na různých vzorcích. Školení řídili Katharina Napp a Frederik Fleissner ze společnosti Anton Paar, GmbH, Rakousko.

  14.11.2017- Workshop procesních přístrojů

  Školení zaměřeného na procesní přístroje se zúčastnili prodejní specialisté ze společnosti H A Shah, našeho distribučního partnera v Pákistánu. Během školení se poučili o technických aspektech našich senzorů, jejich využitelnosti v různých sektorech/průmyslových odvětvích. Školení vedl Shamsul Q Khan ze společnosti Anton Paar India 

  <div/>

  21.09.2017 - Týdenní školení pro RheoCompass

  Inženýři pro kontrolu kvality a techničtí manažeři společností Cytech International a BYK se v centru zúčastnili školení ve využívání našeho pokročilého softwaru RheoCompass. Koncoví uživatelé tak měli možnost  prakticky si vyzkoušet tento nový výkonný software a předat si své znalosti.

  31.08.2017 - Specializované školení pro Kenya Pipeline Company

  Laboratorní technici ze společnosti Kenya Pipeline Company Limited se zúčastnili specializovaného praktického školení a workshopu o hustoměru DMA™ 4100 M. Během školení dostali odpovědi na své otázky a dozvěděli se, jak s těmito přístroji zacházet efektivně.

  11.08.2017 - Lepší podporu zákazníkům!

  Společnost Anton Paar je prostřednictvím svých distribučních partnerů přítomná na Středních východě a v Africe už déle než 20 let. Anton Paar Middle East Technical Centre nejen poskytuje prezentace a školení pro naše zákazníky, ale také přispívá ke stabilitě, podpoře a udržitelnému růstu partnerů společnosti Anton Paar a poskytuje vysoce specializované školení v zájmu lepší podpory zákazníků. Během posledních dvou dnů se 4 inženýři ze společností Anton Paar Türkiye, Naizak Global Engineering Systems a BDH Middle East LLC zúčastnili našeho bootcampu ADU 5, aby ještě prohloubili své vědomosti o využitelnosti a metodách práce s tímto zařízením.

  07.08.2017 - Praktické školení pro ADU 5

  Dvoudenní workshop o tom, jak „zlepšit destilaci ASTM D86“ , který vedli dr. Soren Draffehn a Ranju Nair, byl úspěšně zakončen. Zákazníci se dozvěděli, jak díky ADU 5 zlepšit výrobní proces destilace podle standardu ASTM D86. Dostali také příležitost využít přístroj při zpracování vlastních vzorků. 

   

   

  30.07.2017 - Workshop o pokročilé reologické charakterizaci pro zákazníky v oblasti asfaltů a bitumenů

  Všichni klíčoví hráči ve výzkumu, produkci a prodeji asfaltů a bitumenů v rámci GCC se sešli v Anton Paar Middle East Technical Centre, aby se dozvěděli, jak může být MCR SmartPave od společnosti Anton Paar využitý k nejnovějším testům AASHTO a jak může zefektivnit jejich každodenní práci.

  28.07.2017 - Workshop o polymerních taveninách a DMTA

  Workshop „Reologie polymerních tavenin a DMTA“ se konal v Anton Paar Middle East Technical Centre. Zákazníci a další účastníci se dozvěděli, jak reologická charakterizace polymerů pomáhá nejen v základním pochopení fyzikálních vlastností polymerů, ale také pomáhá řešit počáteční problémy při zpracovávání, jako jsou tavicí fraktury, žraločí kůže a narůstání.

  26.07.2017 - Máme plno!

  Více než 15 účastníků se poučovalo o rozsáhlých možnostech využívání různého příslušenství reometru Anton Paar MCR v našem „Workshopu rozšířené reologie“, který se konal v Anton Paar Middle East Technical Centre i v Dubaji. 

   

   

  06.06.2017 - „Joe Flow“ – Tipy a triky v reologii

  Zákazníci měli příležitost naučit se „Joe Flow“ tipy a triky reologie v našem workshopu, který se 4. června konal v Anton Paar Middle East Technical Centre Pomůže jim to efektivně využívat jejich reometrické systémy. Během workshopu měli zákazníci příležitost pracovat s reometrem a zjednodušeným způsobem se naučit ho obsluhovat. 

  22.05.2017 - Nadšené reakce na workshop

  Dostali jsme nadšené reakce od účastníků prvního workshopu, který se 22. května 2017 konal v Technickém centru Anton Paar Middle East Technical Centre, s námětem „Základy reologie“. Během workshopu se účastníci nejen dozvěděli o oscilaci a rotaci v reologii, ale také si mohli v praxi vyzkoušet naše reometry a získat s nimi zkušenosti. Workshop by vhodný pro ty, kdo s reologií pracují, ale i pro ty, kdo si chtěli oživit své znalosti.

  04.05.2017 - Slavnostní otevření

  S cílem sloužit zákazníkům na Středním východě a v Africe společnost Anton Paar nedávno slavnostně otevřela Anton Paar Middle East Technical Centre v Dubaji, které je vybavené nejmodernější laboratorní technikou.

  Slavnostnímu otevření předsedal dr. Friedrich Santner. Generální ředitel společnosti Anton Paar GmbH společně s několika klíčovými zákazníky a našimi distribučními partnery, 4. května 2017.

Umístění

 • Anton Paar Middle East Technical Centre
  Office no. R01, Street no. 13,
  Bin Drai Building, Umm Ramool,
  Al Rashidiya, Dubai

  info.metc[at]anton-paar.com