Aquadyne DVS

Analyzátory dynamické sorpce par

Přístroje Aquadyne DVS jsou plně automatizované, gravimetrické, dynamické sorpční přístroje vodních par. Měří izotermy adsorpce/desorpce nasycených vodních par / vlhkosti, včetně sorpční kinetiky, přesně a citlivě s minimální potřebou zásahu obsluhy. Jednostaniční jednotka Aquadyne DVS-1 nabízí rozlišení vážení 0,1 μg a teplotní rozsah analýzy 15 °C až 60 °C. Jednotka Aquadyne DVS-2HT nabízí díky druhé analytické stanici vyšší kapacitu měření, širší teplotní rozsah 10 °C až 85 °C a jedinečnou schopnost kombinace stanic pro maximální hmotnost vzorku 10 g.

Kontaktujte nás Stáhnout brožuru

Technická specifikace

Vážní místa 1 (DVS-1), 2 (DVS-2HT)
Typ vah Ultrasenzitivní elektronické váhy
Kapacita vah 5 g na vážní místo
10 g celkem (pouze DVS-2HT)
Dynamický rozsah vážení ±500 mg, 0 mg až 1000 mg (na stanici)
±1000 mg, 0 mg až 2000 mg celkem (pouze DVS-2HT)
Rozlišení vah 0,1 µg
RH rozsah <2 % až 98 % (v závislosti na teplotě)
RH rozlišení 0,1 %
RH přesnost ±0.8 % RH při 25 °C
Rozsah pracovních teplot měřicí komory 15 °C až 60 °C (DVS-1)
10 °C až 85 °C (DVS-2HT)
Teplotní stabilita měřicí komory ±0,1 °C
Rozsah průtoku plynu 0 cm³/min až 200 cm³/min (hmotnostní průtokoměry)
Dveře komory s průhledem na vzorek Vyhřívané, trojité zasklení
Frekvence získávání dat Nastavitelná, až 12 bodů za minutu
Materiál misky pro vzorky Oxid křemičitý
Kapacita zásobníku vody 46 ml

Application Reports