Vše co potřebujete vědět

Zajímá vás, jak se tato akvizice dotkne produktů, prodeje a služeb společnosti Quantachrome?
Uvádíme odpovědi na nejčastěji kladené dotazy.

 • Zavře společnost Anton Paar závod na Floridě nebo ho přesune jinam?

  Společnost Anton Paar závod na Floridě ani nezavře, ani nepřesune jinam. Společnost Quantachrome je prvním výrobním závodem společnosti Anton Paar v Severní Americe. Akvizice byla založena na řadě faktorů, které zahrnovaly technologii, produktovou řadu, výrobní kapacity i lidské zdroje talentované zaměstnance s cenným know-how. V příštích letech plánuje společnost Anton Paar výrazně investovat do společnosti Quantachrome a učinit z ní ukázkový případ technologií v rámci daného sektoru.

  Akvizice společností působících na trhu s laboratorními zařízeními bývají často spojovány s masovým propouštěním. Chystá se propouštění zaměstnanců společnosti Quantachrome?

  Nikoli. Jednou z klíčových hodnot společnosti Anton Paar je totiž přesvědčení, že úspěch společnosti je založen nejen na poskytování špičkové technologie, ale také na hodnotném přínosu každého jednoho zaměstnance. Společnost Quantachrome je sedmou akvizicí společnosti Anton Paar. Po každé z předchozích šesti akvizic se prodejní i jiné výsledky společnosti Anton Paar exponenciálně zvýšily.

  Zaměstnávání nových zaměstnanců je chápáno tak, že mívá negativní dopad na provoz, poskytované služby a kvalitu. Projde si tímto i společnost Quantachrome?

  Ne. Společnost Anton Paar disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti akvizic a postintegračního plánování a implementace. Mnohačlenný tým zaměstnanců společnosti Anton Paar momentálně vytváří a implementuje vysoce organizovaný a metodický plán pro úspěšnou integraci. Nejdůležitější v rámci tohoto plánu je zajistit, aby nadstandardní servis a podpora, které zákazníci od společnosti Quantachrome očekávají, nebyly v žádném případě narušeny ani negativně ovlivněny. Ke změně tedy dojde řádným, disciplinovaným a plánovaným způsobem. Veškeré změny budou mít za následek lepší služby, podporu a další výhody.

  Jak bude dotčena záruka na nové i existující produkty?

  Všechny záruky společnosti Quantachrome zůstanou v platnosti a beze změn. Všichni pracovníci společnosti Quantachrome vám i nadále budou ochotně poskytovat náležitou podporu před prodejem, v jeho průběhu i po prodeji jejich přístrojů.

  Jakým způsobem bude dotčena dostupnost služeb a terénních služeb?

  Vyškolení servisní technici společnosti Quantachrome vám budou i nadále k dispozici. V nejbliší době se výrazně rozšíří naše kapacity a počet pracovníků v terénu. A to kombinací týmů pracovníků servisu společností Quantachrome a Anton Paar. Pro řadu našich zákazníků to bude znamenat větší geografickou blízkost servisních pracovníků. 

  Kde najdu prodejní, technickou a aplikační podporu?

  Společnost Quantachrome vám bude i nadále nabízet jedinečnou technickou a aplikační podporu před prodejem, během něho i po něm. Společnost Quantachrome v Boynton Beach na Floridě dál zůstane centrem pro aplikační a technickou podporu. Budete i nadále v kontaktu se všemi zaměstnanci stejným způsobem jako v minulosti. 

  Bude společnost Quantachrome dál poskytovat komerční laboratorní testování?

  Naše analytická laboratoř LabQMC na Floridě bude i nadále fungovat. Vaším kontaktem bude váš místní obchodní zástupce z celosvětové sítě společnosti Anton Paar. 

  Zůstane mi můj stávající obchodní zástupce?

  V krátkodobém časovém horizontu bude vše fungovat tak, jako tomu bylo dosud. Váš stávající obchodní zástupce bude vaší kontaktní osobou pro všechny záležitosti týkající se podpory prodeje. V určitém okamžiku pak dojde k  integraci do větších celků prodejních složek společnosti Anton Paar. Výsledkem bude rozšířenější a soustředěnější geografické pokrytí. Jakékoli změny prodejních složek budou plánovány v dostatečném předstihu a budete informováni, zda dojde k nějakým změnám obchodního zastoupení ve vaší oblasti.

  Bude společnost Quantachrome i nadále pokračovat ve svém světově významném vědeckém úsilí v oblasti adsorpce?

  Ano. Ústředním cílem vědeckého týmu společnosti Quantachrome bude udržení vedoucí pozice v oblasti výzkumu adsorpce. Ve spolupráci s Dr. Matthiasem Thommesem budeme i nadále publikovat inovativní výzkum, spolupracovat s předními vědeckými laboratořemi po celém světě, působit ve výborech průmyslových norem a pokračovat v rozvoji vědy a aplikací s předními partnery v daném sektoru. 

  Bude společnost Quantachrome na výstavách vystupovat jako Quantachrome nebo jako Anton Paar? Jak vás najdu?

  V roce 2018 se bude společnost Quantachrome na výstavách prezentovat pod názvem „Quantachrome Instruments". Na většině obchodních veletrhů v roce 2018 bude mít Quantachrome a Anton Paar nezávislý prodejní stánek.

  Zůstanou dosavadní adresy a bankovní spojení společnosti Quantachrome beze změn?

  Ano, dosavadní adresy i bankovní spojení zůstanou dál v platnosti.

  Budou dohody CDA (confidential disclosure agreement) a NDA (non-disclosure agreement) dál platit?

  Ano, všechny uzavřené dohody CDA a NDA zůstávají v platnosti i nadále. Akvizice společnosti Quantachrome společností Anton Paar se nedotkne žádných uzavřených právních dohod.