Doporučené výsledky

Automatizace a robotizace

Automatizace a robotizace

Řešení all-in-one z jednoho zdroje

Vysoká kapacita, optimalizace procesů a inovativní automatizace jsou kombinované se spolehlivými a přesnými výsledky měření: Zapojte Anton Paar do laboratorní automatizace ze stejného zdroje dodávky Vašich přístrojů a měřicích systémů – od nápadu a vývoje až po výrobu a implementaci využitím nejmodernější laboratorní robotiky.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Standardy
Typ zařízení
Průmysl
Zobrazení do z

5 důvodů

Zvýšení efektivity procesu

Využijte dlouholetých zkušeností ve vývoji a výrobě měřicích i robotických systémů, které jsou zkombinované do jednoho řešení pro definovaný postup prací nebo jednotlivé automatické moduly pro specifické kroky. Napomáhá minimalizovat rizika chyb obsluhy, šetřit pracovní čas a eliminovat potenciální nebezpečí pro obsluhu.

Přesná a rychlá úprava vzorku

Modulární procesor je určen pro automatickou přípravu vzorků před analýzou. Jednotvárné manuální práce jako jsou pipetování, odebírání vzorku, dávkování a vážení lze jednoduše automatizovat pro velký počet typů vzorků a jejich objem, včetně petrochemických a chemických látek, environmentálních produktů a čisticích látek, stejně jako farmaceutik.

Redukce nákladů na analýzu vzorku

Porovnání s manuálními a semi-automatickými procedurami ukazuje, že řešení laboratorní automatizace na báze Anton Paar HTX platformy redukuje náklady na analýzu až o 66%. To zajišťuje maximální návratnost investic a současně maximální využití laboratorní infrastruktury.

Garance maximální doby provozu

Automatická řešení Anton Paar jsou designovaná k tomu, aby nedošlo k jakémukoliv přerušení celkového procesu prací. V případě nutnosti servisu kteréhokoliv modulu, ostatní přebírají jeho práci. Naše řešení obsahují pouze nejmodernější robotiku a řídící zařízení k zajištění maximálního využití času a dostupnosti náhradních dílů po dobu deseti let.

Sledování laboratorních procesů kliknutím tlačítka

Řídící software Anton Paar ovládá a reguluje celý pracovní proces a je pro obsluhu designovaný atraktivně a současně intuitivně. Pro komunikaci s laboratorním IT systémem se využívají PROFINET a Ethernet.