Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Optické příslušenství pro MCR:
Systém vytvrzování UV zářením

 • Příslušenství pro nastavení doplňkových parametrů
 • Pro zkoumání vytvrzovacích reakcí v UV záření
 • Simultánní charakterizace reologického chování a vytvrzování iniciovaného UV světlem
 • Vestavěné řízení teploty
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Cena
na vyžádání
Informace o nákupu
Koupit přístroje Anton Paar online
Katalogové číslo:
Zkontrolovat dostupnost na webshopu Získat nabídku Koupit tento produkt online
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s

Systém vytvrzování v UV světle jako součást sady nástrojů RheoOptics pro reometry MCR umožňuje zkoumání vytvrzovacích reakcí iniciovaných UV zářením. S tímto vybavením jsou inkousty, lepidla nebo nátěrové hmoty citlivé na UV záření současně s reologickou charakterizací materiálu ozářeny zdrojem UV světla. Rychlé a přesné výsledky získáte i u náročných aplikací díky jedinečnému řízení TruStrain™, které umožňuje nejvyšší rychlost přenosu dat během oscilace, citlivou regulaci normálové síly pro kompenzaci smršťování a online korekci. Kryt s Peltierovou temperací a atmosféra inertního plynu zajišťují přesnou regulaci teploty od -20 °C do 200 °C.

Další informace o reologických výzkumech lepidel a těsnicích materiálů naleznete na wiki stránkách Anton Paar.

Klíčové charakteristiky

Měřte přímo změnu viskozity vašeho materiálu pod UV světlem v reálném čase

Měřte přímo změnu viskozity vašeho materiálu pod UV světlem v reálném čase

Systém vytvrzování v UV světle je mocný nástroj pro materiálovou charakterizaci, který vám při rekonfiguraci fotochemického procesu polymerace vašeho materiálu pomůže snížit náklady. Jeho přínosem je rychlá a přesná regulace teploty v rozsahu od -20 °C do 200 °C s Peltierovou teplotní jednotkou (krytem) s aktivní temperací. Pro měření za vyšších teplot je k dispozici také elektrická teplotní jednotka pro teploty od teploty okolí do 300 °C a konvekční temperační zařízení od -40 °C do 200 °C. Všechny systémy umožňují proplachování inertním plynem, aby se zabránilo nežádoucím chemickým reakcím. Pro vzorky, které nelze z desek po dokončení měření snadno odstranit, jsou k dispozici vyměnitelné spodní skleněné desky a jednorázové desky různých průměrů.

Vyberte si světelný zdroj podle svých potřeb

Vyberte si světelný zdroj podle svých potřeb

Před výběrem používaného typu UV světla zvažte chemické složení svého vzorku, celkový návrh procesu a požadovanou údržbu:

Rtuťový světelný zdroj: Výkonný vysokotlaký rtuťový UV zdroj, který zajišťuje homogenní osvětlení vzorku, je standardně připojen k temperačnímu zařízení pomocí flexibilního světlovodu a během přípravy a měření vzorku jej lze dálkově ovládat pomocí softwaru RheoCompass. Světelný zdroj je dodáván s různými filtry pro vyzařování diskrétních vlnových délek a s radiometrem pro účely kalibrace.

LED zdroj světla: Pro monochromatické záření s izolovanou vlnovou délkou lze integrovat UV LED světelný zdroj, který využívá pole světelných diod. Držák světlovodu lze přizpůsobit různým UV LED světelným zdrojům dostupným na trhu tak, aby dokonale vyhovoval vašim požadavkům na vzorky a proces.

Nezávisle na použitém světelném zdroji je prostředí vzorku chráněno před okolním světlem.

Vysoce přesné a reprodukovatelné výsledky

Vysoce přesné a reprodukovatelné výsledky

Když jsou materiály vytvrzované UV zářením vystaveny UV světlu, dochází obvykle během několika sekund nebo několika minut, v závislosti na chemickém materiálu, tloušťce vrstvy a intenzitě UV světla, k chemické reakci zesíťování. Komplexní sledování této chemické reakce vyžaduje velmi citlivé zařízení, jako je reometr MCR. Zařízení MCR jsou vybavena sadou funkcí, které zaručují nejpřesnější výsledky. Nejprve přichází v úvahu unikátní metoda TruStrain™ zařízení MCR, která umožňuje rychlé získávání dat, a tím nejvyšší možnou rychlost přenosu dat během oscilačních testů. Citlivá regulace normálové síly zaručuje kompenzaci smršťování vzorku během reakce a zajišťuje správně vyplněnou mezeru. Reometry MCR také obsahují online korekci poddajnosti pro přesné výsledky i pro nejtvrdší vzorky po vytvrzení. Tyto funkce zabraňují chybám měření a zajišťují přesné a reprodukovatelné výsledky. Analytické metody pro stanovení začátku vytvrzování a bodu vytvrzení jsou k dispozici standardně.

Užijte si modularitu a snadné použití sady nástrojů RheoOptics

Užijte si modularitu a snadné použití sady nástrojů RheoOptics

Systém vytvrzování v UV světle je součástí modulární sady nástrojů RheoOptics pro reometry řady MCR.
Modulární koncept reometrů řady MCR vám umožňuje rychle a snadno změnit na další příslušenství pro kombinované optické a reologické zkoušky. Peltierovy a elektrické temperační systémy, které jsou pro řadu MCR k dispozici, lze použít také s ostatními reo-optickými nástroji, např. Ramanovou spektroskopií, IR spektroskopií, (fluorescenční) světelnou mikroskopií, maloúhlovým rozptylem světla (SALS) a polarizovaným snímkováním. Tímto způsobem můžete svůj reometr MCR efektivně využívat k aplikaci různých metod, které se navzájem doplňují, a posunout kupředu svůj výzkum materiálů.

Kromě přepínání mezi různými příslušenstvími můžete také určité metody kombinovat, například UV a Ramanova spektroskopie, UV a IR spektroskopie a UV a regulace vlhkosti. Tím získáte přístup k ještě sofistikovanějším metodám pro vývoj a výzkum svých produktů.

Prozkoumejte reologické chování všech druhů materiálů citlivých na UV záření

Prozkoumejte reologické chování všech druhů materiálů citlivých na UV záření

Reologie hraje důležitou roli při vývoji materiálů citlivých na UV záření za účelem vývoje formulací pro danou aplikaci. Materiály vytvrzované UV zářením představují nezbytnou součást mnoha průmyslových odvětví, včetně medicíny a biologie, automobilového průmyslu, polymerů, obalů, tisku, elektroniky, a dokonce i kosmetiky (například umělé nehty a gelové laky na nehty). Systém vytvrzování v UV světle vám pomáhá při vývoji a výrobě těchto materiálů a pomáhá zvyšovat rychlost výroby a snižovat náklady při zajištění vysoké kvality produktů.

Mezi typické příklady takových materiálů patří:

 • Epoxidové pryskyřice
 • Adheziva, lepidla
 • Tiskové barvy
 • Nátěry

Technické specifikace

Světelný zdroj Vlnová délka Špičková intenzita světelného zdroje Rozsah teplot Měřící geometrie
Vysokotlaká rtuťová výbojka s krátkým obloukem 200 Watt 320 nm až 500 nm (standardní filtr) 24,70 W/cm² Peltier: -20 °C až 200 °C
Elektrický: teplota prostředí do 300 °C
Pec: -40 °C až 200 °C
Systémy deska-deska a kužel–deska s průměry až do 50 mm
K dispozici jsou jednorázové systémy
250 nm až 450 nm (prázdný filtr, volitelné) 26.64 W/cm²
320 nm až 390 nm (s filtrem, volitelné) 9.83 W/cm²
365 nm (s filtrem, volitelné) 7.28 W/cm²
UV LED V závislosti na konkrétním zdroji světla
Typické vlnové délky jsou 365 nm, 385 nm, 405 nm a 460 nm.
V závislosti na konkrétním zdroji světla Peltier: -20 °C až 200 °C
Elektrický: teplota prostředí do 300 °C
Pec: -40 °C až 200 °C
Systémy deska-deska a kužel–deska s průměry až do 50 mm
K dispozici jsou jednorázové systémy

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Kompatibilní přístroje