UltraPyc a PentaPyc

Analýza skutečné hustoty prášků a pevných látek

Plynové pyknometry měří skutečnou hustotu pevných vzorků pomocí inertního plynu pomocí měření jejich objemu s využitím Archimedova zákona. Na rozdíl od podobných zařízení, která používají kapaliny (vodu, alkohol nebo petrolej), jsou tyto přístroje snadno použitelné a neovlivňují chemické vlastnosti povrchu vzorku, ani fyzikální strukturu vzorku během měření. UltraPyc 1200e a PentaPyc 5200e měří vzorky od 1 cm³ do 135 cm³ s nejvyšší přesností díky použití několika expanzních nádob. Micro UltraPyc 1200e dosahuje stejných výsledků pro vzorky od 0,025 cm³ do 4,5 cm³.

Kontaktujte nás Stáhnout brožuru

Technické údaje

PentaPyc 5200e
Objem měřicí cely Přesnost Opakovatelnost
135 cm³ cela <±0,02 % <±0,01 %
50 cm³ cela <±0,03 % <±0,015 %
10 cm³ cela <±0,2 % <±0,1 %
UltraPyc 1200e
Objem měřicí cely Přesnost Opakovatelnost
135 cm³ cela <±0,02 % <±0,01 %
135 cm³ cela <±0,02 % <±0,01 %
10 cm³ cela <±0,03 % <±0,015 %
Micro-UltraPyc 1200e
Objem měřicí cely Přesnost Opakovatelnost
4,25 cm³ cela <±0,10 % <±0,05 %
1,8 cm³ cela <±0,30 % <±0,15 %
0,25 cm³ cela <±1 % <±0,5 %

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita servisu a podpory Anton Paar:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických expertů na celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
Další informace

Dokumenty