• Cora 7X00 Raman Spectrometer with Fiber-optic probe
  • Cora 7X00 Raman Spectrometer with Probe vial holder set and laptop
  • Easy sample handling
Toto je povinné pole.

Stolní Ramanovy spektrometry Cora 7X00

Vysoce výkonné Ramanovy analyzátory pro výzkum a průmysl

bezvčetně 0DPH
Cena
na vyžádání
Lze zakoupit on-line
v některých zemích.
Koupit přístroje Anton Paar online
SKU:
Zkontrolovat dostupnost na webshopu Získat nabídku Koupit tento produkt online
Dodací lhůta: Dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s

Řada stolních Ramanových spektrometrů Cora 7X00 byla vyvinuta pro akademický a průmyslový výzkum. Poskytuje vysoké rozlišení spektra, vlnovou délku 3 cm-1 až 4 cm-1 až do 15 cm-1, nízkou hladinu signálu šumu a vysokou míru citlivosti v prostorově úsporném 19-palcovém krytu, díky kterému je možné Ramanovy analyzátory snadněji umístit v laboratoři.

Klíčové charakteristiky

Specializovaná ramanovská měření – správná vlnová délka

Specializovaná ramanovská měření – správná vlnová délka

Ramanovy spektrometry Cora 7X00 umožňují pro dotyčné vzorky výběr optimální vlnové délky pro zajištění optimální identifikace materiálů vašich nefluorescenčních a fluorescenčních vzorků: 532 nm, 785 nm nebo 1 064 nm. Čím kratší jsou vlnové délky, tím silnější je ramanovský signál. U mnoha barevných látek a bezbarvých organických sloučenin fluorescence ramanovský signál překrývá. V takovém případě nižší vlnová délka poskytuje lepší ramanovský signál. 

Flexibilní využití – ramanovská spektroskopie se sondou s vláknem

Flexibilní využití – ramanovská spektroskopie se sondou s vláknem

Se sondou s optickým vláknem lze Ramanův stolní spektrometr Cora 7X00 snadno připojit k experimentálním zařízením. To zjednodušuje sběr dat z bezpočtu experimentů bez nutnosti změny uspořádání spektrometru. V případě nedostatku prostoru je možné spektrometr uložit pod stůl. K sondě s vláknem je možné připevnit i držáky lahviček a umožnit ramanovská měření kapalin a prášků, jež jsou v lahvičkách obsažené.

Reálná spektra – přístup k surovým datům

Reálná spektra – přístup k surovým datům

V R&D je důležité mít nezpracovaná surová výsledná data, které mohou různí uživatelé podrobit separátním analýzám. Spektrometry Cora 7X00 tento přístup poskytují. Korekci základní linie nebo pozadí a vyhlazování spektra lze aktivovat nebo deaktivovat jediným kliknutí myší a umožnit snadnou ramanovskou spektroskopii.

Rychlé měření látek o nízké koncentraci

Rychlé měření látek o nízké koncentraci

Chcete analyzovat vzorky se slabým rozptylem průřezu nebo nízkými koncentracemi a nechcete minuty nebo hodiny čekat na data? Transmisní mřížky, speciálně vyrobené pro Cora 7X00, nabízejí maximální průchod světla a dosahují nejlepší možné citlivosti. To znamená, že 0,01 M vodného roztoku persulfátu amonného generuje při 532 nm jasně identifikovatelný signál již po 8 s integrační doby. Při použití vzorku benzonitrilu se toho dosáhne při 10 ms akvizičního času a síle signálu 300 pulzů.

Silný signál, nízká hladina šumu – chlazené detektory

Silný signál, nízká hladina šumu – chlazené detektory

Pro analýzu vzorků s nízkým rozptylem nebo pro měření nízko koncentrovaných vzorků je zapotřebí vysoký poměr signál/šum. To je důvodem, proč jsou stolní Ramanovy spektrometry Cora 7X00 vybaveny chlazenými detektory. V závislosti na vlnové délce, jsou použité CCD čipy (532 nm a 785 nm) nebo InGaAs pole (1 064 nm). Ramanovské přístroje s excitační vlnovou délkou 785 nm (Cora 7200) jsou volitelně dostupné s hluboko chlazenými detektory; přístroj 1064 nm (Cora 7300) se s hluboko chlazeným detektorem dodává standardně. Vzorky benzonitrilu lze tedy měřit s výkonem laseru 785 nm a 450 mW v měřicím čase 10 ms.

Technické specifikace

Jednoduchá vlnová délka
Cora 7100 Cora 7200 Cora 7200 hluboké chlazení Cora 7300 hluboké chlazení
Optické
Excitační vlnová délka 532 nm 785 nm 785 nm 1 064 nm
Spektrální rozsah100Cm-1až3 cm-1 až 3 200 cm-1100 cm-1 až 3 200 cm-1100 cm-1 až 2 000 cm-1200 cm-1 až 1 800 cm-1
Rozlišení (FWHM) 4 cm-1 až 5 cm-1 4 cm-1 až 5 cm-1 3 cm-1 až 4 cm-1 10 cm-1 až 15 cm-1
Výkon laseru 50 mW 0 mW až 450 mW (nastavitelný) 0 mW až 450 mW (nastavitelný) 0 mW až 450 mW (nastavitelný)
Spektrograf f/2 Transmission Volume Phase Grating
Doba integrace 5 ms až 600 s 5 ms až 600 s 5 ms až 900 s 1 ms až 30 s
Kalibrace vlnové délky Automaticky prostřednictvím softwaru
Array detektor 2 048 px x 64 px CCD 2 048 px x 64 px CCD 2 048 px x 64 px CCD 512 px InGaAs
Chlazení detektoru cca -5 °C cca -5 °C cca -55 °C cca -55 °C
Fyzikální
Rozměry (d x š x v) 411 mm x 426 mm x 151 mm (16 in x 17 in x 6 in)
Hmotnost ~ 13 kg (28,6 lb) ~ 15 kg (33 lb)
Pracovní podmínky 0 °C až 40 °C; 0 % RV až 80 % RV
Elektrické vlastnosti
A/D převodník 16 bit
Příkon <25 W <75 W
Baterie (volitelně) n/a
Příkon 110/230 V AC
Možnosti dávkování
Cora 7X00: Ramanovy sondy s optickým vláknem
Sonda s optickým vláknem Koaxiální, AR-vrstva, filtr
Sonda s optickým vláknem se spouští n/a
Sonda přes set držáku Vložka pro vialky, zkumavky, kyvety pro použití na sondě s optickým vláknem
Počítač
Operační systém Na báze Windows (32-bit nebo 64-bit)
Řízení systému Externí PC
GUI Cora 7000 Software (PC)
Datové porty USB 2.0
Zabezpečení Stupňovitá struktura hesla (3 úrovně), přehled operací a protokoly
Interní paměť n/a
Bezdrátová konektivita n/a
Spektrální knihovnyKnihovna od výrobce; uživatelsky definované; další knihovny třetích stran
Sada pro vývoj softwaru (SDK; volitelně) DLL a vzorový kód pro jazyk C/C++

Normy

V

Velká Británie T 36063-2018
Velká Británie T 37984-2019

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita servisu a aplikační podpory Anton Paar:
  • Více než 350 certifikovaných servisních techniků na celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
  • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty