Procesní monitory pro chemický a petrochemický průmysl

Monitorování vycházející z přesných výsledků měření

Procesní monitory Anton Paar jsou inteligentními vzorkovacími a měřicími systémy, které jsou kombinovány s vyhodnocovací jednotkou, jež dodává primární a odvozené parametry do systému procesního řízení. Nabízíme robustní řešení pro prostředí s nebezpečím výbuchu (zóny Ex) a systémy pro chemicky agresivní aplikace. S cílem rozšířit funkčnost, jako je řízení automatického blokování nebo základního dávkování, mohou být procesní monitory dodávány s řídicí jednotkou. Analytický software Davis 5 navíc usnadňuje analýzu dat a reporting přímo z počítače.

Naše procesní monitory se snadno integrují a konstruujeme je podle vašich požadavků. Řekněte nám, co potřebujete. Pomocí našich senzorů nebo senzorů třetích stran vyhovíme vašemu procesu, prostoru a materiálům.

Kontaktujte nás

Klíčové charakteristiky

Spolehlivé a přesné měření za všech procesních podmínek

Spolehlivé a přesné měření za všech procesních podmínek

K dispozici jsou řešení pro všechny oblasti aplikací: inline adaptéry pro kapaliny s nízkou viskozitou a kapalné plyny, spolu s obtokovými řešeními se vzorkovacími čerpadly pro média s vyšší viskozitou nebo nízkými průtoky. S cílem usnadnit měření, čištění a odebírání vzorků si můžete vybrat z různých provozních režimů. Použité senzory Anton Paar nebo vybrané vysoce kvalitní senzory třetích stran zajišťují nejvyšší přesnost, která je nezávislá na vlastnostech média.

Rychlá integrace a nízké náklady na realizaci projektu

Rychlá integrace a nízké náklady na realizaci projektu

Procesní monitory Anton Paar, jež se vyznačují kompaktním a prostorově úsporným designem, jsou již sestaveny, zapojeny, testovány a kalibrovány z výroby, což snižuje náročnost instalace, integrace a uvedení do provozu na pracovišti na minimum.

Úspěšné procesní řízení díky výkonné řídicí jednotce

Úspěšné procesní řízení díky výkonné řídicí jednotce

Procesní monitory, které jsou vybaveny řídicí jednotkou, jsou klíčovým faktorem úspěšného procesního řízení. Řídicí jednotka založená na systému PLC je naprogramována podle procesních požadavků a umožňuje:

 • Monitoring specifikací produktu v reálném čase
 • Online vyhodnocení dat pro rychlou analýzu
 • Základní funkce automatizace, jako je řízení blokování stroje a jednoduchého dávkování
 • Samostatné nebo vzdálené ovládání pomocí systému dohledového řízení
Plná sledovatelnost a doklady o kvalitě měření

Plná sledovatelnost a doklady o kvalitě měření

Kromě toho analytický software Davis 5 nabízí protokolování dat a podávání zpráv o kvalitě – přímo z počítače, řídicí místnosti nebo kalibrační laboratoře. Tento software vám může přinést tyto výhody:

 • Statistické vyhodnocení a sledovatelnost výkonnosti výrobní linky a kvality produktu
 • Sledovatelnost kalibračních postupů, nastavení a dat s cílem zajistit spolehlivý doklad o kvalitě měření
 • Bezproblémový přenos laboratorních referenčních hodnot do procesních přístrojů
Příklad realizace: Monitor kinematické viskozity pro míchání mazacího oleje

Příklad realizace: Monitor kinematické viskozity pro míchání mazacího oleje

Monitor kinematické viskozity Anton Paar je vybaven senzorem viskozity L-Vis 510 nebo L-Vis 520 a hustotním senzorem L-Dens 7400, které zajišťují nepřetržité měření dynamické viskozity, hustoty a teploty s vysokou přesností za provozních podmínek. Zabudovaná řídicí jednotka vypočítává kinematickou viskozitu při referenčních teplotách (např. 40 °C a 100 °C) podle normy ASTM D341:

 • Stabilní výsledky díky nepřetržitému vzorkování produktu a odolnosti vůči změnám průtoku, tlaku a teploty
 • Bezpečné a pohodlné ovládání pomocí ovladače s 7palcovým dotykovým panelem
 • Funkce monitorování kvality a blokování
 • Připojení fieldbus pro vzdálené ovládání
 • Je k dispozici verze monitoru kinematické viskozity pro provoz v prostředích s nebezpečím výbuchu

Anton Paar Certified Service

Kvalita servisu a podpory Anton Paar:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických expertů na celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3 letá záruka
Další informace