PBA-W M Packaged Beverage Analyzer pro víno

Všechny laboratoře teď mohou používat shodnou metodiku! PBA-W Packaged Beverage Analyzer pro víno je jednoduchý modulární systém pro stanovení hustoty, alkoholu, celkového extraktu, obsahu CO2 a dalších důležitých parametrů pro víno a perlivé víno. Systém lze ještě rozšířit o měření zákalu, pH, a O2. Není zapotřebí žádná příprava vzorku – vzorek se měří přímo z naplněné nádoby.

Měření je až šestkrát rychlejší než při použití klasických systémů, PBA-W je nepostradatelným, vysoce přesným efektivním nástrojem pro kontrolu kvality vín a perlivých vín.

Kontaktujte nás Vyhledávač dokumentů

Klíčové charakteristiky

Nejpřesnější měření v průběhu 4 minut

 • Excelentní výsledky ve 4 minutách bez jakékoliv předúpravy vzorku
 • Stanovení obsahu CO2, alkoholu, extraktu a celkového extraktu z originálního obalu v uzavřeném systému – bez ztrát CO2 nebo alkoholu

Kompletní analýza vína v jednom cyklu měření

 • Stanovení veškerých parametrů z pouhých 120 až 150 ml vzorku
 • Volitelné stanovení zákalu, kyslíku a pH
 • Měření vína, perlivého vína, saké a moštů

Nejjednodušší nastavení a kalibrace

 • Nastavení a kalibrace vodou a roztokem etanolu
 • Jediné nastavení lze použít u všech typů vzorku

Bez přípravy vzorku

 • Kratší čas nezbytný pro analýzu
 • Lepší opakovatelnost a reprodukovatelnost

Komfortní a bezpečné

 • Doba měření: 4 minuty
 • Modulární design („Plug and Play“)
 • Intuitivní ovládání přes dotykovou obrazovku
 • Bezpečná a čistá manipulace se vzorkem s dávkovací jednotkou PFD Plus

Technické specifikace

Výstupní parametry
 
 • Alkohol (% obj.)
 • Celkový extrakt (% hm)
 • Hustota [g/cm3]
 • CO2 [g/l]
 • O2 [ppm nebo ppb] (volitelně)
 • Zákal [EBC nebo NTU] (volitelně)
 • pH (volitelně)
 • A mnohé další parametry
Opakovatelnost – směrodatná odchylka
Alkohol0,01 % obj.
Hustota0,00005 g/cm3 (DMA™ 4100 M) nebo
0,00001 g/cm3 (DMA™ 4500 M) nebo
0,000001 g/cm3 (DMA™ 5000 M, DSA 5000 M)
CO20,01 g/l (0,005 obj.)
Zákal (volitelně)0,2 EBC / 0,08 NTU
pH (volitelně)0,02
Doplňkové informace
Objem vzorku pro měření120 ml až 150 ml
Typická doba měření3 až 4 minuty
Stlačený plyn7,5 ± 0,5 bar (109 ± 7 psi)

Anton Paar Certified Service

Kvalita servisu a podpory Anton Paar:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických odborníků na celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Příslušenství

Zobrazení do z