Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Mikroskopy atomárních sil:
Tosca

Modelka:
 • Top-level AFM for entry-level budgets
 • Největší platforma pro vzorky v tomto cenovém segmentu (50 mm, plně adresovatelná)
 • Nejrychlejší doba na měření, která je na trhu k dispozici (pouze 3 minuty)
 • Velikost skenování 15 µm ve směru osy Z a 90 µm × 90 µm ve směru os X a Y
 • Výměna nosníku za méně než 10 sekund
 • Všechny režimy na stejném místě vzorku bez výměny měřící hlavy
 • Největší platforma pro vzorky v tomto cenovém segmentu (do průměru až 200 mm, pro křemíkové desky)
 • Nejvyšší úroveň hardwarové a softwarové automatizace pro váš mikroskop AFM
 • Nejrychlejší doba na měření, která je na trhu k dispozici (pouze 3 minuty)
 • Výměna nosníku za méně než 10 sekund
 • Všechny režimy na stejném místě vzorku bez výměny měřící hlavy
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Cena
na vyžádání
Informace o nákupu
Koupit přístroje Anton Paar online
Katalogové číslo:
Zkontrolovat dostupnost na webshopu Získat nabídku Koupit tento produkt online
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s

Prvotřídní AFM pro omezené rozpočty: Řada Tosca s nejrychlejším nastavením měření a největší platformou pro vzorky udrží tempo s vaší povrchovou analýzou nanočástic pomocí AFM.

Tosca je první volbou pro výzkumníky, průkopníky, myslitele a tvůrce v oboru nanotechnologií a materiálů.

Přepínání režimů s výměnou hlavy je minulostí: Mikroskopy atomárních sil Tosca umožňují měření na přesně stejném místě pomocí všech dostupných režimů kombinovaných v jedné hlavě.

Více informací o balíčku péče s přístroji Tosca

Výhody

Patentované, inteligentní funkce pokrývající každý krok postupu měření na mikroskopu AFM vytvářejí jedinečný, vysoce efektivní pracovní postup s mikroskopem AFM, který přináší 10krát rychlejší výsledky, než je tomu u konvenčních systémů AFM.

Místo toho, abyste se celý den učili, jak mikroskop atomárních sil obsluhovat, začnete měřit už po 1 hodině. Rychlé a bezpečné zavedení konzoly během několika sekund, automatické seřízení laseru, maximálně intuitivní navigace vzorků a nejbezpečnější postup usazení, které jsou na trhu k dispozici, vás dovedou k vašemu cíli: více času věnovat se výsledkům výzkumu.

Jak zacházet s mikroskopem AFM
Jak zacházet s mikroskopem AFM
 • Školení trvá jen 1 hodinu
 • 12krát rychlejší než konvenční mikroskopy AFM

Výzva

Chci začít ihned. Jak dlouho se budu učit zacházet s mikroskopem Tosca?

Řešení

Mikroskop Tosca je tak snadno ovladatelný, že školení na zacházení s ním a jeho obsluhu ve standardních režimech trvá jen jednu hodinu.

Vaše výhody a čas

S mikroskopem Tosca můžete zahájit první měření již po jedné hodině školení namísto 1,5 dne u konvenčních AFM mikroskopů.

Příprava vzorků pro měření
Příprava vzorků pro měření
 • Bez jakékoliv předúpravy vzorku
 • Velké vzorky můžete měřit přímo
 • Platforma pro vzorky: průměr 100 mm (průměr až 200 mm pro desky), výška 25 mm 

Výzva

Řezání a krájení vzorků může vést k poškození a kontaminaci. Jak se tomu mohu vyhnout?

Řešení

Zapomeňte na přípravu vzorků a s tím spojené riziko kontaminace nebo zkreslené výsledky. S mikroskopem řady Tosca můžete přímo měřit velké vzorky až do výšky 25 mm a do průměru 100 cm.

Vaše výhody a čas

S mikroskopem řady Tosca získáte přesné výsledky a můžete tento zdlouhavý krok přípravy přeskočit. Ušetřený čas: až 15 minut, v závislosti na vzorku.

Vkládání nosníku
Vkládání nosníku
 • Umístěte nosník do 10 sekund
 • 100% správné seřízení
 • Žádné poškození nosníku

Výzva

Výměna a umístění nosníku je složité a časově náročné. Existuje lepší způsob?

Řešení

Využijte patentovaný nástroj Probemaster pro výměnu nosníku bez pomoci rukou do 10 sekund.

PATENT: AT520313 (B1)

Vaše výhody a ušetřený čas

Nástroj Probemaster váš nosník rychle umístí, zabrání jejímu poškození a umožní správné seřízení.

Vkládání vzorku
Vkládání vzorku
 • Vložte více vzorků a změřte je všechny najednou
 • Ušetřete až 20 minut na opakované výměně vzorku
 • Zajistěte nosič vzorků magnetickým zámkem

Výzva

Je možné vložit více než jeden vzorek pro zefektivnění procesu?

Řešení

Vložte více vzorků a změřte je v jednom cyklu. Patentovaný magnetický zámek mikroskopů Tosca zajišťuje stabilní umístění vzorků.

PATENT: AT515951 (B1)

Vaše výhody a ušetřený čas

Upevněte vzorky na velkém nosiči v místě dle svého výběru a spolehněte se, že budou stabilně umístěny. Změřte více vzorků v jednom kroku. Ušetřený čas: v závislosti na uživateli, až 20 minut na vzorek.

Seřízení laseru
Seřízení laseru
 • Plně automatické seřízení laseru do 5 sekund
 • Stačí dvakrát kliknout myší v softwaru

Výzva

Ruční seřízení laseru je zdlouhavý postup, který vyžaduje také odborné znalosti. Existuje jiná možnost?

Řešení

Mikroskop Tosca zajišťuje plně automatické seřízení laseru do 5 sekund.

PATENT: AT520419 (B1)

Vaše výhody a ušetřený čas

Funkce automatického seřízení laseru u mikroskopu Tosca z vás udělá experta na seřizování. Musíte pouze dvakrát kliknout myší v softwaru. Ušetřený čas: až 5 minut na jedno seřízení.

Přiblížení
Přiblížení
 • Patentovaná boční kamera vám ukáže přesnou polohu konzoly nad povrchem
 • Bezpečný a rychlý přístup
 • Žádné riziko kolize měřící hlavy

Výzva

Získat správně přiblížení je obtížné. Jak se mohu vyhnout kolizi měřící hlavy a zvládnout složité geometrie, transparentní vzorky a vzorky zalité do skla?

Řešení

Patentovaná boční kamera mikroskopu Tosca umožňuje nejbezpečnější a nejjednodušší postup usazení, který je na trhu k dispozici.

PATENT: EP3324194B1  

Vaše výhody a ušetřený čas

Pomocí vodorovného pohledu na nosník přes povrch vzorku můžete vizuálně sledovat přiblížení. Ušetřený čas: v závislosti na vzorku a uživateli, 5 až 10 minut s výrazně nižším rizikem selhání.

Navigace
Navigace
 • Tři kamery ukazují vzorek na všech úrovních
 • Stačí kliknout a přejít do zobrazení v měřítku cm, µm nebo nm
 • Ušetříte 5 až 10 minut na jedno měření

Výzva

Nalezení oblasti zájmu na vzorku vyžaduje čas a trpělivost. Jak mohu tento postup optimalizovat?

Řešení

Mikroskop atomárních sil Tosca implementuje intuitivní navigaci kliknutím a pohybem: stačí kliknout na oblast zájmu pro okamžitou automatickou navigaci namísto časově náročného ručního určování polohy.

Vaše výhody a ušetřený čas

Navigace vyžaduje pouze jedno kliknutí myší, je možná ve velkém rozsahu od cm, µm, do nm pomocí tří integrovaných kamer. Ušetřený čas: 5 až 10 minut na jedno měření s další výhodou v podobě pohodlí.

Analýza dat
Analýza dat
 • Vždy mějte nezpracovaná data a sledujte dopad všech kroků analýzy
 • Šablony a dávková analýza
 • Protokoly jsou vyhotoveny do 5 sekund

Výzva

Potřebuji analytický software s řadou analytických možností a se šablonami. Potřebuji mít také možnost sledovat všechny kroky analýzy.

Řešení

Pomocí šablon analýzy můžete u mikroskopu Tosca AFM získat kompletní protokoly během několika sekund. Každá jednotlivá analytická operace je zaznamenána, takže můžete kdykoli sledovat zpracování nezpracovaných dat.

Vaše výhody a ušetřený čas

Musíte pouze načíst nezpracovaná data, rovněž několik dat z dávkových měření a protokol je hotov do 5 sekund. Ušetřený čas: až 20 minut na protokol analýzy.

Vzorek polymeru
 • Zobrazování kontaktní rezonanční amplitudy
 • Velikost obrazu 10 µm x 10 µm
 • Rozlišení 500 px x 500 px

Detaily

Směs polymerů PMMA/SBS. Superpozice topografie a mechanické vlastnosti. Velikost obrazu 10 µm × 10 µm, rozlišení 500 px × 500 px.

Mode

Zobrazování kontaktní rezonanční amplitudy

Využití ve výzkumu

Distribuce obou polymerů definuje mechanické vlastnosti tenkých vrstev. Režim CRAI se používá pro topografickou i fázovou analýzu.

Vzorek nanovláken
 • Poklepový režim
 • Velikost obrazu 25 µm x 25 µm
 • Rozlišení 1000 px x 1000 px

Detaily

Síť vláken z polykaprolaktonu (PCL). Topografický obraz s vysokým rozlišením pro vyhodnocení kritických rozměrů. Velikost obrazu 25 µm x 25 µm, rozlišení 1000 px x 1000 px.

Mode

Poklepový režim

Využití ve výzkumu

Nanovlákna PCL jsou slibným materiálem pro různé biomedicínské aplikace. Topografická analýza odhalila průměr nanovláken mezi 80 nm a 400 nm.

Mikroelektronický vzorek
 • Mikroskopie vodivých atomárních sil
 • Velikost obrazu 564 nm x 564 nm
 • Rozlišení 400 px x 400 px

Detaily

Mikroelektronické komponenty sestávající z částic vodivého oxidu v izolační skleněné matrici. Superpozice topografie a proudová mapa. Velikost obrazu 564 nm x 564 nm, rozlišení 400 px x 400 px.

Mode

Mikroskopie vodivých atomárních sil

Využití ve výzkumu

Technologii C-AFM lze použít k identifikaci elektricky slabých míst v dielektrických povlacích nebo k zobrazení vodivé dráhy v mikroelektronické komponentě nebo materiálech pro elektrody.

Vzorek leštěné desky
 • Poklepový režim
 • Velikost obrazu 1 µm x 1 µm
 • Rozlišení 500 px x 500 px

Detaily

(100) orientovaný povrch křemíkové desky. Topografický obraz s vysokým rozlišením pro hodnocení drsnosti povrchu. Velikost obrazu 1 µm x1 µm, rozlišení 500 px x 500 px, drsnost povrchu RMS 137 pm.

Mode

Poklepový režim

Využití ve výzkumu

Drsnost povrchu desek je důležitým kvalitativním parametrem pro následné procesy mikrostrukturování. Systémy AFM musí být schopné zobrazovat povrch vysoce leštěných materiálů s velmi nízkou drsností povrchu v rozsahu 150 pm, a to s vysokou kvalitou a spolehlivostí. 

Vzorek kvantových teček
 • Poklepový režim
 • Velikost obrazu 1200 nm x 750 nm
 • Rozlišení 800 px x 800 px

Detaily

Samostatně sestavené kvantové tečky arsenidu india (InAs) v arzenidu galia (GaAs) pěstované na (100) orientovaném povrchu desky arsenidu galia. Topografický obraz s vysokým rozlišením pro hodnocení rozměrů a laterální distribuce kvantových teček. Velikost obrazu 1200 nm x 750 nm, rozlišení 800 px x 800 px.

Mode

Poklepový režim

Využití ve výzkumu

Kvantové tečky (QD) jsou předmětem intenzivního výzkumu s ohledem na možné budoucí použití v elektronice a digitalizaci. Rozměry jednotlivých kvantových teček a jejich laterální distribuce představují důležité informace pro výrobní proces. Plošiny viditelné na obrázku jsou atomární stepy substrátu GaAs s výškou jednoho stepu přibližně 280 pm.

Technické specifikace

Tosca 400 Tosca 200
Skener
Rozsah skenování v osách X–Y 100 µm x 100 µm 50 µm x 50 µm*
Rozsah skenování v ose Z 15 µm 10 µm**
Šum senzoru v ose Z 50 pm***
Max. rychlost skenování 10 řádků/s 5 řádků/s
Vzorek
Max. průměr vzorku 100 mm (200 mm****) 50 mm
Max. výška vzorku 25 mm (2 mm****)
Max. hmotnost vzorku <600 g
Opakovatelnost polohy
(jednosměrná)
<1 µm
Videomikroskop
Kamera barevná, 5 megapixelů, CMOS senzor
Zorné pole 1,73 mm x 1,73 mm
Prostorové rozlišení 5 µm
Fokus Motorizované zaostření
Přehledová kamera
Kamera barevná, 5 megapixelů, CMOS senzor
Zorné pole 40 mm x 40 mm
Prostorové rozlišení 50 µm
Boční kamera
Boční kamera Černobílá, rozsah zobrazení 30 mm
Režimy
Standardní režimy Kontaktní režim, poklepový režim (včetně fázového obrazu), mikroskopie laterálních sil, silová křivka
Volitelné režimy Zobrazování kontaktní rezonanční amplitudy, mikroskopie magnetických sil, mikroskopie Kelvinovou sondou, mikroskopie elektrostatických sil, mikroskopie vodivých atomárních sil, mikroskopie vodivých atomárních sil ke kontrole proudu
Rozměry a hmotnost
Rozměry (H x Š x V) AFM jednotky 490 mm x 410 mm x 505 mm
Rozměry (H x Š x V) ovladače 340 mm x 305 mm x 280 mm
Hmotnost AFM jednotky 51,1 kg
Hmotnost, řídící jednotka 7,8 kg

* volitelný upgrade na 90 µm x 90 µm

** volitelný upgrade na 12 µm nebo 15 µm

*** Průměrná hodnota vyrobených těles aktuátorů; maximální hodnota 80 pm

**** Při použití základny pro křemíkové desky (volitelné)

Tosca je registrovaná ochranná známka (013412143) společnosti Anton Paar.

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Publikace Tosca

Correlations between Rheological Behavior and Intrinsic Properties of Nanofibrillated Cellulose from Wood and Soybean Hulls with Varying Lignin Content

Iglesias M C, Hamade F, Aksoy B, Jiang Z, Davis V A, and Peresin M S. Correlations between Rheological Behavior and Intrinsic Properties of Nanofibrillated Cellulose from Wood and Soybean Hulls with Varying Lignin Content. BioResources. 2021; 16(3), 4831-4845. 10.15376/biores.16.3.4831-4845

Assessment of the Physicochemical and Conformational Changes of Ultrasound-Driven Proteins Extracted from Soybean Okara Byproduct

Aiello G, Pugliese R, Rueller L, Bollati C, Bartolomei M, Li Y. Assessment of the Physicochemical and Conformational Changes of Ultrasound-Driven Proteins Extracted from Soybean Okara Byproduct. Foods. 2021; 10(3):562. doi.org/10.3390/foods10030562

Investigation of the Wear Behavior of PVD Coated Carbide Tools during Ti6Al4VMachiningwith Intensive Built Up Edge Formation

Chowdhury MSI, Bose B, Rawal S, Fox-Rabinovich GS, Veldhuis SC. Investigation of the Wear Behavior of PVD Coated Carbide Tools during Ti6Al4V Machining with Intensive Built Up Edge Formation. Coatings. 2021; 11(3):266. doi.org/10.3390/coatings11030266

Comparative Study on Effects of Ni Ion Implantation on Amorphous Carbon (a-C) Coating and Tetrahedral Amorphous Carbon (ta-C) Coating    

Shen Y, Zhang Z, Liao B, Wu X, Zhang X. Comparative Study on Effects of Ni Ion Implantation on Amorphous Carbon (a-C) Coating and Tetrahedral Amorphous Carbon (ta-C) Coating. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2020; 467, 1-8. doi.org/10.1016/j.nimb.2020.01.016

Structure and Properties of TiBx Coatings Deposited via Magnetron Sputtering with Ion Source Etching 

Liang Y, Liu F, Wang Q, Dai W. Structure and Properties of TiBx Coatings Deposited via Magnetron Sputtering with Ion Source Etching. Ceramics International. 2021; 47(11), 16009-16017. doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.02.175

Synergistic Antimicrobial Activity of a Nanopillar Surface on a Chitosan Hydrogel

Heedy S, Marshall ME, Pineda JJ, Pearlman E, and Yee AF. Synergistic Antimicrobial Activity of a Nanopillar Surface on a Chitosan Hydrogel. ACS Applied Bio Materials. 2020; 3(11), 8040-8048. doi.org/10.1021/acsabm.0c01110

Tribological Behavior of Diamond-like Carbon Coatings with Patterned Structure Deposited by the Filtered Cathodic Vacuum Arc

Shen Y, Zhou H, Wang H, Liao B, Wu X, Zhang X. Tribological Behavior of Diamond-like Carbon Coatings with Patterned Structure Deposited by the Filtered Cathodic Vacuum Arc. Thin Solid Films. 2019; 685, 123-130. doi.org/10.1016/j.tsf.2019.06.020

Surface Analysis of the 2-Mercaptobenzothiazole Corrosion Inhibitor on 6082 Aluminum Alloy using ToF-SIMS and XPS         

Finšgar M. Surface Analysis of the 2-Mercaptobenzothiazole Corrosion Inhibitor on 6082 Aluminum Alloy using ToF-SIMS and XPS. Analytical Methods. 2020; 12(4), 456-465. doi.org/10.1039/C9AY02293G

3D Printing of Very Soft Elastomer and Sacrificial Carbohydrate Glass Elastomer Structures for Robotic Applications   

Hamidi A, Tadesse Y. 3D Printing of Very Soft Elastomer and Sacrificial Carbohydrate Glass Elastomer Structures for Robotic Applications. Materials & Design. 2020; 187, 108324. doi.org/10.1016/j.matdes.2019.108324

Carbon Dioxide Diffusion at Different Relative Humidity through Coating of Cellulose Nanocrystals for Food Packaging Applications         

Fotie G, Amoroso L, Muratore G, Piergiovanni L. Carbon Dioxide Diffusion at Different Relative Humidity through Coating of Cellulose Nanocrystals for Food Packaging Applications. Food Packaging and Shelf Life. 2018; 18, 62-70. doi.org/10.1016/j.fpsl.2018.08.007

Cellulose Carbamate Derived Cellulose Thin Films Preparation, Characterization and Blending with Cellulose Xanthate         

Weißl M, Hobisch MA, Johansson LS, Hettrich K, Kontturi E, Volkert B. Cellulose Carbamate Derived Cellulose Thin Films Preparation, Characterization and Blending with Cellulose Xanthate. Cellulose. 2019; 26, 7399–7410. doi.org/10.1007/s10570-019-02600-z

Bioactive Apatite Formation on PEO-treated Ti-6Al-4V Alloy after 3rd Anodic Titanium Oxidation

Sang-Gyu L, Han-Cheol C. Bioactive Apatite Formation on PEO-treated Ti-6Al-4V Alloy after 3rd Anodic Titanium Oxidation. Applied Surface Science. 2019; 484:365-373. doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.04.096

Synthesis of a Tetrazine–Quaterthiophene Copolymer and its Optical Structural and Photovoltaic Properties 

Knall AC, Hoefler SF, Hollauf M, Thaler F, Noesberger S, Hanzu I. Synthesis of a Tetrazine–Quaterthiophene Copolymer and its Optical Structural and Photovoltaic Properties. Journal of Materials Science. 2019; 54, 10065–10076. doi.org/10.1007/s10853-019-03551-3

The Influence of Gravity on Contact Angle and Circumference of Sessile and Pendant Drops has a Crucial Historic Aspect 

Gulec S, Yadav S, Das R, Bhave V, Tadmor R. The Influence of Gravity on Contact Angle and Circumference of Sessile and Pendant Drops has a Crucial Historic Aspect. Langmuir. 2019; 35(16), 5435–5441. doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b03861

Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství

Ne všechny položky lze zakoupit online v konkrétních zemích.

Chcete-li zjistit, zda můžete nakupovat online ve vaší lokalitě, zkontrolujte dostupnost níže.

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH

AFM Software:
Tosca Control a Tosca Analysis

Kompatibilní s::
Tosca 200 | 400
Více informací
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s

Nástroj pro výměnu konzoly pro Tosca AFM:
Probemaster

Kompatibilní s::
Tosca 200 | 400
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Snadná a bezpečná výměna konzoly za 10 sekund
 • Automatické, 100% správné seřízení
 • Žádné poškození konzoly kvůli chybám při manipulaci

Více informací

Příslušenství pro Tosca 400 AFM:
Základna pro měření křemíkových desek (Wafer Stage)

Kompatibilní s::
Tosca 200 | 400
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Pro 4, 6 a 8 palcové desky
 • Plně adresovatelná základna pro křemíkové desky
 • Navrženo pro manipulaci s deskami pomocí vakuové pinzety
 • Vícenásobné, automatizované měření

Více informací

Příslušenství pro Tosca AFM:
Akustický kryt

Kompatibilní s::
Tosca 200 | 400
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Chrání přístroj Tosca AFM proti hluku přenášenému vzduchem
 • Akustický útlum až 40 dB

Více informací

Příslušenství pro Tosca AFM:
Vibrační izolace

Kompatibilní s::
Tosca 200 | 400
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Výkon až -40 dB, při 10 Hz – izolace 99,0 % vibrací
 • Izolační efekt začíná na 0,6 Hz
 • Automatické nastavení zatížení
 • Nevyžaduje přívod stlačeného vzduchu

Více informací