Doporučené výsledky

Podmínky použití


Obsah

Anton Paar si vyhrazuje právo nepřebírat odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu předkládané informace. Nároky na odpovědnost za škody způsobené použitím jakýchkoli poskytnutých informací, včetně jakéhokoliv druhu informací, které jsou neúplné nebo nesprávné, budou zamítnuty. Všechny nabídky jsou nezávazné a bez nároku na plnění. Části stránek nebo kompletní publikace včetně všech nabídek a informací mohou být rozšířeny, změněny nebo částečně nebo zcela vymazány firmou Anton Paar bez oznámení.

Doporučení a odkazy

Anton Paar neodpovídá za obsah jiných webových stránek, na které odkazují linky na vlastních stránkách, pokud není plně informován o jejich ilegálním obsahu a byl by schopen zabránit návštěvníkům svých stránek v prohlížení těchto stránek. Dojde-li k jakékoliv škodě z důvodu použití informací tam prezentovaných, je odpovědný pouze autor příslušných stránek, nikoli ten, kdo na tyto stránky odkazuje. Kromě toho Anton Paar není odpovědný za jakékoli příspěvky nebo zprávy zveřejněné uživateli diskusních fór, knihy hostů nebo seznamu mailingů uvedených na jeho stránce.

Copyright

Anton Paar nemá v úmyslu použít jakýkoliv autorsky chráněný materiál pro zveřejnění, nebo – pokud nelze zjistit – uvést autorské právo příslušného materiálu. Copyright pro jakýkoli materiál vytvořený Anton Paar vyhrazeno. Rozmnožování nebo používání obsahu, například grafů, zvuků nebo textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez souhlasu Anton Paar.

Ochrana soukromí

Je-li dána příležitost k zadání osobních nebo obchodních dat (e-mailové adresy, jména, adresy), je poskytování těchto dat dobrovolné. Využití a zaplacení všech nabízených služeb je povoleno - pokud je to technicky možné a odůvodněné - bez uvedení osobních údajů nebo se zadáním anonymních dat nebo pseudonymu. Použití zveřejněných poštovních adres, telefonních nebo faxových čísel a emailových adres pro marketingové účely je zakázáno, pachatelé zasílající nevyžádané spamové zprávy budou potrestáni.

Vzdání se právního nároku

Toto prohlášení je třeba považovat za součást internetového sdělení, ze kterého jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto sdělení nejsou legální nebo správné, obsah či platnost ostatních částí zůstávají touto skutečností nedotčeny.

Google Analytics / "Cookies"

Tato webová stránka využívá Google Analytics, webový analytický servis provozovaný společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné do Vašeho počítače, které pomáhají analyzovat použití stránek uživatelem. Informace generované pomocí cookie o vašem používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) jsou přeneseny a uloženy firmou Google na serverech USA. Google použije tyto informace k účelu vyhodnocení Vašeho využívání webových stránek, kompilaci reportů aktivity webových stránek pro operátory stránek a zajišťování dalšího servisu vztahujícího se k aktivitě webových stránek a použití internetu. Google může také poskytnout tyto informace třetí straně, je-li tak vyžadováno zákonem nebo pokud třetí strana zpracovává informaci v zastoupení společnosti Google. Společnost Google nespojuje Vaši IP adresu s žádnými dalšími daty drženými společností Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak je nutné si uvědomit, že pokud to uděláte, nemusí být možné plně využívat veškeré funkce této webové stránky Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat firmou Google způsobem a za účelem výše uvedeným.