Úspěšná certifikace

2018-08-10 | Corporate

Certifikace jsou pro mezinárodní byznys velmi důležité. „Zákazníci na celém světě, a zejména pak v Asii, čím dál více hledají společnosti s komplexními certifikacemi,“ říká Elisabeth Hofstätter-Kollarichová, vedoucí kvalitativních a správních systémů v Anton Paar. Naše společnost má certifikaci ISO 9001 již velmi dlouho, což jen potvrzuje naše vysoké standardy z hlediska kvality našich produktů a služeb.

Nedávno prošlo certifikačními audity několik společností skupiny Anton Paar Group a získalo nové certifikáty: ISO 9001:2015 za kvalitu, ISO 50001:2011 za řízení energií a novou certifikaci dle normy ISO 14001:2015 za řízení dopadů na životní prostředí. Anton Paar ShapeTec má také certifikaci ISO 13485:2016 za aktivity v oblasti lékařských technologií.

Tyto certifikáty jsou důkazem o tom, že procesy probíhají na mezinárodně vysoké úrovni. ISO 9001 se zaměřuje na spokojenost zákazníků díky kvalitativně náročným a opakovatelným službám. ISO 14001 a 50001 se udělují za systematickou ochranu životního prostředí a šetrného nakládání s energiemi, a tak jsou důležitou součástí naší společenské odpovědnosti. V Rakousku se to například projevuje v povinnosti snižovat spotřebu elektrické energie o jedno procento ročně. Certifikace ISO 13485 se pak zaměřuje na blaho pacientů, které lze zaručit jen bezchybnými produkty.