Měření nápojů drahým kamenem

2018-10-11 | Corporate

Nové procesní čidlo je na trhu již od začátku září. Cobrix 2600 je modelem základní úrovně pro současné měření obsahu rozpuštěného oxidu uhličitého (CO2) a cukru v nealkoholických nápojích. Čidlo je integrováno přímo do produkčního procesu pomocí standardizovaného připojení a bude zajímat výrobce sycených nealkoholických nápojů, kteří dosud žádné procesní měřicí přístroje nepoužívali. Čidlo je k dispozici s displejem i bez něj. V druhém případě je nutné připojit vyhodnocovací jednotku.

Cobrix 2600 je pokročilou verzí přístroje Carbo 520 Optical. „Naše čidlo Cobrix 2600 je prvním přístrojem na trhu, se kterým lze měřit obsah CO2 a cukru zároveň,“ uvedl Jörg Christian Seit, produktový manažer procesních čidel na oxid uhličitý a kyslík v provozních aplikacích. Zvláštní funkcí tohoto typu čidla je jeho chytrý měřicí systém, který je založen na „tlumeném celkovém odrazu“. Jádrem měřicího systému je „drahokam“, broušený safír přibližně o velikosti nehtu na palci. Zpracování je provedeno přesně tak, aby se infračervený paprsek v krystalu třikrát odrazil a poté dopadl na detektor. Pokud bude mimo safír přítomno CO2, pak se infračervený paprsek zeslabí. Toto zeslabení se měří na přesné vlnové délce, při níž oxid uhličitý absorbuje infračervené světlo. Dle zeslabení infračerveného signálu tedy lze přesně určit obsah CO2. V krystalu se navíc nachází druhý měřicí kanál na stejném principu, který analyzuje obsah cukru.

Podle produktového manažera Seita je výroba čidel sofistikovaný a časově náročný proces. Např. safír se připojuje k vyleštěné konstrukci z nerezové oceli pomocí zlaté pájky v dokonale čisté místnosti. Výsledkem je bezúdržbový produkt, který přináší přesné výsledky měření každé čtyři sekundy výrobního procesu. Čidlo však není vhodné pro použití u alkoholických nápojů a nápojů bez cukru.