Doporučené výsledky

Před zahájením kampaně ... Mluvme o analýze cukru

Chystáte spuštění nové kampaně. Máte již dobré vybavení?

Pokud ne, chyťte svou šanci a přejděte na nejnovější generaci měřících systémů.

Register for your free product demonstration

 • Let´s talk sugar

  Let´s talk sugar
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
 • ... Ujistěte se, že jste připraveni

  • Stanovení obsahu cukru
  • Měření Brix
  • Analýza čistoty
  • Platební analýza
  • Barevná škála bílého cukru
  • Ředění a dávkování