Reologie práškových materiálů 6: Test Warren-Springovy koheze – jak měřit soudržnost práškových materiálů, spékání a vliv vlhkosti

Šestý webinář v sérii o reologii práškových materiálů se zaměřuje na soudržnost kohezivních práškových a granulovaných médií.

Test Warren-Springovy koheze může být použit k určení soudržnosti konsolidovaných práškových materiálů jako funkce aplikovaného normálového napětí. Často se používá pro soudržné nebo velmi soudržné práškové materiály, jako je cement nebo mouka. Tato metoda může být použita při kontrole kvality a charakterizaci práškových materiálů (například pružnosti). Dále se tento test může použít ke studiu spékání práškových materiálů, což je tendence k agregaci a vytváření kusů namísto plynulého sypání. Kromě toho vám umožňuje měřit vliv vlhkosti na chování práškových materiálů. 

Školitel: Dr. Timothy Aschl

Získejte volný přístup!

Vyplňte níže uvedený formulář pro získání volného přístupu k nástrojům a k obsahu na vyžádání.

Načítání...

Chyba