1. Seminar in posvet o poroznih materialih, 16. - 17. Junij 2020 v Ljubljani

Description:

Vabimo vas na 1. Seminar in posvet o poroznih materialih!

Anton Paar Slovenija vas vabi na prvi seminar na temo meritev poroznosti materialov. Letos  začenjamo z izobraževanjem in povezovanjem vseh,  ki se s poroznimi materiali šele spoznavajo, kot tistih, ki se z njimi ukvarjajo že vrsto let. 

Teoretičnemu delu bo sledil posvet s strokovnjakom in pogovor o vaših vzorcih in izivih s katerimi se srečujete pri delu. 

Procesne in kakovostne izboljšave novih kovinskih oksidov, aktivnega ogljika, poroznih polimerov in kompozitnih materialov, ki imajo vse naprednejšo kemijsko sestavo, zahtevajo spremembe in optimizacijo pri analizi. Prav tako je optimizacija proizvodnje z okolju prijaznejšimi alternativami, premaknila procesne parametre za obdelavo in proizvodnjo številnih uveljavljenih izdelkov.

Ti trendi skupaj s povpraševanjem potrošnikov predstavljajo težnjo po trajnejših izdelkih, po posodobitvi materialov, ki omogočajo hitrejšo ekonomično proizvodnjo in večjo kontrolo procesnih parametrov, surovin in končnih izdelkov.

Večino njih bi bolje obvladali in optimizirali, če bi imeli celovit vpogled v površino materialov z vidika plinske adsorbcijske analitike. Prav to, vam bomo s našim seminarjem omogočili.
V sklopu posveta omogočamo kratko prestavitev vašega podjetja/proizvodnje/raziskav in tako povezovanje z ostalimi udeleženci in strokovnjaki.

Cilji seminarja:

  • razumeti osnove plinske adsorbcije in poznavanje rekonstrukcijskih teorij (B.E.T., DFT, …)
  • samozavestno in samostojno opravljanje smiselnih meritev in pravilna priprava vzorcev
  • svetovanje pri obdelavi podatkov pridobljenih iz vaših meritev
  • poznavanje široke palete rešitev za različne aplikacije, ki jih ponuja moderna analitika poroznosti
  • povezovanje znanosti in industrije katera se ukvarja s poroznimi materiali
  • ustvarjanje strokovnega okolja za izmenjavo mnenj, izkušenj in težav s katerimi se soočate pri delu.

Program:


1. Dan / 16.06.2020: Predavanje o poroznih materialih 1. del:                                     
osnove plinske adsorbcije in IUPAC smernice z aplikacijami in posvet o meritvah vzorcev poroznih materialov.

2. Dan / 17.06.2020: Predavanje o poroznih materialih 2.del:
sodobne adsorbcijske študije s poudarkom na aplikacijah in posvet o meritvah vzorcev poroznih materialov.

Pridružite se nam lahko na celotnem seminarju ali posameznih dnevih. Kotizacija za posamičen dan je 90,00 EUR + DDV in 170,00 EUR + DDV za dvo-dnevno udeležbo.

Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

Ob koncu seminarja, vsak udeleženec prejme uradni certifikat o udeležbi na izobraževanju.

Pridružite se nam v juniju!

Za prijavo in več informacij smo vam na voljo.

Seminar bo potekal ob upoštevanju zaščitnih ukrepov in priporočil za preprečevanje okužbe.

 

 

 

 

Date: 2020-06-16, 08:00 - 2020-06-17, 16:00 (CET UTC+02)
Venue: Ljubljana, Slovenija, Cmokač,Dolenjska c. 242c, LJ Rudnik Ljubljana
Language: English
Number of participants: 40
Organizer: Anton Paar Slovenija
Trainer: Mr. Remy Guillet Nicolas

Znanstvenik z več kot 10 let izkušenj iz sinteze in karakterizacije na področju poroznih materialov.
Je specialist za sol-gela, procesov samosestavljanja in koloidne kemije. Ima močno ozadje s funkcionalnimi (nanostrukturiranimi) materiali, ki imajo prilagojeno strukturno poroznost (npr. Mikro- in mezoporozni silikati, različne mešane kovinske okside, hierarhične zeolite, polimere, kompozite, beljakovine in ogljike).
Zanima se za nadzorovanje aplikativnih projektov, ki vključujejo inovativne znanosti o materialih, zlasti če ležijo na meji med različnimi znanji in področji kompetenc, kjer lahko deli svoje vsestransko znanje, obenem pa se rad uči in razvija nove veščine. Ima dobro raziskovalno znanje tako v akademskih kot industrijskih panogah. Uživa v znanstvenem svetovanju in usposabljanju.

Remy Guillet - Nicolas is a scientist for materials with more than 10 years’ laboratory experience in all synthesis and characterization aspects involved in this field. He is a specialist of sol-gel, self-assembly processes and colloidal chemistry. He has a strong background with functional (nanostructured) materials exhibiting tailorable pore structures (e.g., micro- and mesoporous silicas, various mixed metal oxides, hierarchical zeolites, polymers, composites, proteins and carbons)
He is highly interested in supervising applied projects involving innovative material science, particularly if they lie at the border between various sciences and areas of competences where he can share his versatile expertise, but also learn and develop new skills. He has a solid research background in both academia and industry. He also has a great interest for scientific consulting and training.

Costs: 170 € + DDV
End of registration: 2020-06-11

Contact person and registration:
G. Matjaž Rejec
Tel.: +386 40 835 385
matjaz.rejec[at]anton-paar.com

back