Československá reologická akademie

Description:

Zveme Vás na již 3. ročník dvoudenního semináře, během kterého budete mít možnost se v ucelené formě dozvědět řadu informací o nejdůležitějších typech reologických měření v rotačním a oscilačním módu.

Znalost těchto technik Vám umožní nahlédnout blíže do teorie reologie, struktury materiálů a pomůže Vám tak vyhodnotit chování materiálů při skladování, zpracování, aplikaci nebo zátěži.

Představíme Vám celou řadu reometrů Anton Paar s kompletní paletou příslušenství:

MCR 502 - nejvyšší řada učená pro pokročilé charakterizace a výzkum a vývoj

MCR 72 - robustní reometr na kuličkovém ložisku pro provoz a kontrolu kvality

Rheolab QC - pokročilý rotační viskozimetr pro kontrolu kvality i vývoj

Visco QC 300/100 - rotační viskozimetr s intuitivním a pokročilým ovládáním pracující podle normy ISO 2555

Přivítáme, pokud s sebou vezmete vlastní vzorky. Rádi je s Vámi změříme a doporučíme vhodné nastavení metody a vyhodnocení dat.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: 2019-10-15, 08:30 - 2019-10-16, 16:00 (CET UTC+02)
Venue: Praha, Česko, Anton Paar Czech Republic
Language: Čeština
Trainer: Michal Bártík, Daniela Ehgartner, Petr Filip, Miroslav Šlechta

Michal Bártík vystudoval polymerní chemii na Univerzitě Pardubice, zabýval se vývojem polymerních materiálů, organických nanovláken, povrchovými úpravami, výrobou elektroniky a nyní je produktovým specialistou pro reologii a viskozimetrii ve firmě Anton Paar. Jeho vášní je technologie všeho druhu a rád pomáhá vymýšlet řešení na míru dle potřeb zákazníka.

Daniela Ehgartner získala titul PhD v oboru technické chemie na Technické univerzitě ve Vídni. Od roku 2017 pracuje ve firmě Anton Paar v týmu Product Competence pro oblast reologie, kde se zaměřuje na aplikační podporu, školení a aplikační vývoj. Každodenní  kontakt se vzorky z různých odvětví pomohl Daniele komplexně a do hloubky porozumět reologickému chování všech druhů látek, což jí umožňuje rychle reagovat na nejrůznější požadavky zákazníků a další výzvy v oboru.

Doc. Petr Filip, CSc. vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Titul CSc. získal v oboru Matematická analýza na Matematickém ústavu ČSAV a docentem byl jmenován pro obor Technologie makromolekuárních látek na UTB ve Zlíně. V současné době působí v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, kde se věnuje reologii polymerích tavenin a roztoků, a konstitutivnímu modelování.

Miroslav Šlechta vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Dále se věnoval výzkumu tenkých vrstev a křemíkových nanostruktur na Fyzikálním ústavu AV. Pro Anton Paar pracuje od roku 2014, kde zajišťuje servis a podporu produktových řad: analytická a syntetická chemie, laboratorní hustota a koncentrace, laboratorní produkční systémy, materiálová charakterizace SAXS, charakterizace povrchů a porozity, charakterizace částic, reologie a ramanovské spektroskopie.

End of registration: 2019-10-10

Contact person and registration:
Barbora Kinterová
Tel.: +420 233356634
info.cz[at]anton-paar.com

back